Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-25 23:36:19 przez system

Projekt budżetu 2014 - pół miliona na monitoring?!

Projekt budżetu Bochni na 2014 rok jest już gotowy. Trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ogółem suma wydatków w projekcie budżetu wynosi 24 302 793 zł. Jedną z chyba najbardziej kontrowersyjnych kwot jest kwota 500 tys. na monitoring miejski. Czy jest to racjonalny wydatek?

Na transport i łączność Gmina Miasto Bochnia ma wydać w przyszłym roku 5 804 120 zł. Na drogi publiczne wojewódzkie z tej kwoty zostanie przeznaczone 600 000 zł, na drogi publiczne powiatowe 570 000 zł. Pozostała część, czyli 4 634 120 zł na drogi publiczne gminne.

Najdroższymi inwestycjami miasta związanymi z transportem i łącznością w 2014 roku będzie modernizacja ciągu dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace będą wykonywane na ulicach Trudnej, Kościuszki, Fischera, Sądeckiej, Widok, Świętego Urbana, Dąbrowskiego oraz Uzborni. Koszt to 1 200 000 zł. Dużą inwestycją będzie też budowa drogi publicznej wraz z sieciami uzbrojenia terenu stanowiącego dojazd do Powiatowej Strefy Aktywności Gospodarczej. Koszt tej inwestycji to 753 120 zł. Inną dużą inwestycją będzie też m.in. zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni, współfinansowane przez Gminę Miasto Bochnia na ulicy Strzeleckiej, gdzie przeznaczono 570 000 zł. Pół miliona pochłonie natomiast budowa ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową na ulicy Wiśnickiej.

Na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 200 000 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na zakup gruntów na potrzeby komunalne.

Działalność usługowa to w projekcie budżetu na przyszły rok kwota 300 000 zł. Przeznaczona ona zostanie na remont infrastruktury drogowej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Łychów oraz na remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Orackiej.

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz montaż alarmu w budynku urzędu miasta wynosi 90 561 zł, co weszło w wydatki na administrację publiczną.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w projekcie budżetu na 2014 rok widnieje kwota 500 000 zł. Tyle bowiem będzie kosztować monitoring miejski, który będzie liczył 35 punktów kamerowych.

Dużą kwotę w projekcie budżetu przeznaczono na gospodarkę i ochronę środowiska – bo aż 17 201 112 zł. Większość tej kwoty jest przeznaczona na Bocheńską Strefę Aktywności Gospodarczej, gdzie planowany jest dalszy ciąg budowy infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych. Przeznaczono na ten cel 13 505 112 zł. Na budowę targowiska – Mój Rynek – na ulicy Partyzantów „powędruje” 2 739 000 zł. Dużą część pieniędzy przeznaczono na kanalizacje (750 000 zł) z czego 2/3 to koszt jej modernizacji w rejonie osiedla św. Jana – Murowianka. Na rewitalizację centrum miasta w projekcie budżetu widnieje suma 207 000 zł.

Modernizacja bieżni na stadionie przy ulicy Parkowej oraz zakup kosiarki to kwota 207 000. zł, która została przeznaczona na kulturę fizyczną w projekcie na 2014 rok.

Ogółem suma w projekcie budżetu wynosi 24 302 793 zł. Teraz o projekcie budżetu Bochni na 2014 rok będą dyskutować radni.