Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-04-22 09:03:28 przez system

Projekt „Rozwiń Skrzydła” w Krółówce

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Zespole Szkół w Królówce otrzymał dotacje w konkursie grantowym w ramach projektu „Fundusz Incjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie”, edycja 2016.

Projekt „Rozwiń skrzydła”, którego autorkami są Elżbieta Wołek i Agnieszka Karasińska – nauczycielki ZS w Królówce znalazł się na 43pozycji wśród 160 najwyżej ocenionych i dotowanych projektów w Subregionie III, którego operatorem jest Fundacja Arts, obejmująca miasto Nowy Sącz, powiat myślenicki, limanowski, nowosądecki, gorlicki, brzeski i bocheński.

W ramach tego projektu prowadzone będą w szkole zajęcia koła naukowego Power, mające formę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zainteresowanych przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. Ponadto dla członków tego koła zostaną zorganizowane dwa wyjazdy naukowe do Krakowa. Będą to wyjazdy do instytucji wspierających edukację matematyczno-przyrodniczą. Podczas nich uczniowie będą mogli zobaczyć ciekawe wystawy, brać aktywny udział w prelekcjach i specjalnych lekcjach, na których będą zgłębiać wiedzę i oswajać się z naukami ścisłymi w atrakcyjny sposób.