Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-08-23 21:37:12 przez system

Promesa dla Trzciany

Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak otrzymał wczoraj promesę na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze będą pochodzić z funduszu MSWiA na te cele. Wczoraj promesę wręczył wójtowi wice wojewoda Józef Gawron. W spotkaniu uczstniczył również wice starosta bocheński, Józef Mroczek.

Wysokość dotacji wynosić będzie 120 tys. zł, lecz nie więcej niż 80% całej sumy potrzebnej na remont.
Dzięki wsparciu z MSWiA będzie możliwe wykonanie zdania zadania pn."Remont drogi gminnej Trzciana - Wrona (Na Zarzeczu) nr drogi 580511K, nr działki 1076 w miejscowości Trzciana”.

To już piąta promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym roku dla Trzciany.

Zdjęcie z www.trzciana.pl