Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-03-19 17:01:23 przez system

Przebudują boiska

Boiska przy II LO i PSP Nr 4 zostaną gruntownie zmodernizowane. Już niedługo zniknie asfalt, a pojawi się bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa.

Starostwo Powiatowe w Bochni otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 112 tysięcy złotych na przebudowę boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni i PSP4 w Bochni.

Zadanie zostało zgłoszone do pilotażowego programu „Małopolskie Boiska”, wdrażanego przez Województwo Małopolskie w 2018 r. Celem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników boisk znajdujących się przy szkołach. W dużej części to modernizacja starych obiektów sportowych przy placówkach edukacyjnych.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu niebawem rozpoczną się prace polegające na wymianie dotychczasowej urazogennej nawierzchni asfaltowej boiska na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, a co za tym idzie zwiększy się bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z obiektu, jak również zapewni komfortowe warunki do ćwiczeń. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Gminy Miasta Bochnia.