Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-03-24 11:38:41 przez eb

Przecięcie wstęgi w Cerekwi

Prawie 18 lat temu zlikwidowana została Szkoła Życia w Cerekwi. Teraz budynek znów wraca „na służbę” na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wczoraj dokonano jego uroczystego otwarcia.

W uroczystości brali udział: wicewojewoda Ryszard Pagacz, starosta Adam Korta, wicestarosta, Ryszard Drożdżak, wójt Gminy Bochnia Marek Bzdek, wraz ze swoją zatepczynią, Eweliną Makowską, a przede wszystkim, ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, prezes fundacji bł. Brata Alberta, która będzie prowadzić Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekw oraz członkowie jej Zarządu.
Nie zabrakło też proboszcza parafii w Cerekwi, Tadeusza Sępka pracowników samorządowych, dawnych nauczycieli i uczniów ze Szkoły Życia, z pierwszym dyrektorem na czele, sołtysa wsi, oraz rodzin i podopiecznych ŚDS.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św, w miejscowym kościele, koncelebrowanej przez proboszcza i prezesa Fundacji, zarządzającej Domem.
W swojej homilii ks. Isakowicz – Zaleski nawiązał zarówno do patrona cekekiewskiego kościoła. św. Wawrzyńca jak i do Brata Alberta. Obydwaj oddali się sprawie najuboższych i najsłabszych. Mówca nawiązał też do gniazda bocianiego, górującego nad budynkiem nowego Domu. Zobaczył w nim symbol domu właśnie – zarówno dla praków jak i dla ludzi.

Po mszy nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Potem głos zabrało kilku mówców: m.in. starosta, wicewojewoda, pierwszy dyrektor, ks. Isakowicz – Zaleski, a także Józef Mruczek, który jako wicestarosta walnie przyczynił się do podpisania umowy dzierżawy budynku w Cerekwi pomiędzy Powiatem a Fundacją Brata Alberta.

Wspominano historię szkoły, a także – samego ŚDS, sponsorów i osoby, które przyczyniły się do powstania Domu. Starosta szczególnie podziękował rodzicom, gdyż to ich inicjatywa zapoczątkowała odbudowę w ekspresowym tempie dnawej Szkoły Życia i przekazanie jej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgromadzeni mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć występ artystyczny dotychczasowych podopiecznych Domu, który funkcjonuje już od grudnia 2021 roku.

Jak nam powiedział ks. Isakowicz – Zaleski, w planach jest rozbudowa cerekiewskiego obiektu o część mieszkalną. Przebaczona ona będzie dla tych podopiecznych, którzy wraz z upływem czasu, pozostaną sami na świecie.

Elżbieta Bachmińska