Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-04-08 20:27:39 przez system

Przedsiębiorco, sprawdź swój wpis w CEIDG

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń (dane te wymienia art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 – 6 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy).

MPiT w pismach wysyłanych pocztą, zwraca się do przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis, z prośbą o skorygowanie tej sytuacji.
Wielokrotność wpisów jednego przedsiębiorcy w CEIDG stanowi zjawisko nieprawidłowe. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, MPiT zachęca przedsiębiorców do uporządkowania swoich wpisów w ewidencji. Mogą tego dokonać, składając wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju. Przedsiębiorca może sprawdzić, czy ma "zdublowane" (aktywne lub zawieszone) wpisy do CEIDG, wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców, która jest dostępna na stronie www.firma.gov.pl.W razie pytań, informacji przedsiębiorcom udzielają pracownicy Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw MPiT lub w Urzędzie Miasta Bochnia pod nr tel.: (14) 61-49-144.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/mpit-przypomina-z-ceidg-nalezy-usunac-zdublowane-wpisy