Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-08-29 19:43:31 przez system

Przedszkola powróciły na sesji

Na sierpniowej (29 VIII) sesji Rady Miasta powróciła sprawa sporu, jaki od kilku tygodni toczy się między burmistrzem Stefanem Kolawińskim a rodzicami dzieci nieprzyjętych do przedszkoli, o utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5. Głos w tej sprawie postanowili zabrać radni klubu PiS.

W trakcie sesji radny Jan Balicki odczytał oświadczenie prezentujące stanowisko klubu w tej sprawie. Publikujemy je w całości:

*Członkowie Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Bochni z uwaga obserwują zdarzenia ostatnich tygodni, związane z zapewnieniem miejsc przedszkolnych dla dzieci mieszkańców naszego miasta. Informacje przekazywane przez lokalne media wskazują na znaczne braki miejsc w przedszkolach i rozbieżne stanowiska w tej sprawie. Przedstawiali je burmistrz Bochni Stefan Kolawiński w swoim liście otwartym oraz przedstawiciele rodziców dzieci, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach. *

*Podzielamy troskę burmistrza w zakresie oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi i część prezentowanej w liście argumentacji. Z ubolewaniem potwierdzamy fakt symbolicznego finansowego udziału Państwa Polskiego w realizowanie opieki przedszkolnej dzieci. Pamiętamy jednak o dotychczasowym ustawowym określeniu tego zadania jako zadania własnego gmin. *

*Uważamy, że mimo trudności finansowych nie można pominąć tak poważnego problemu społecznego – braku miejsc przedszkolnych. Troskę w tej sprawie wyraża tez znaczna grupa obywateli naszego miasta. Świadczy o tym petycja rodziców skierowana do władz miasta , w sprawie utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych, z ponad tysiąc dwustoma podpisami mieszkańców. De3cyzje o utworzeniu nowych oddziałów rozważyć należy również w kontekście dekapitalizacji niektórych obiektów przedszkolnych i konieczności ich przebudowy w nieodległej przyszłości. *

Wcześniejsze doświadczenia wskazują na znaczna dynamikę zaspokajania potrzeb w tym zakresie na początku roku szkolnego. Skutkowało to, zależnie od okoliczności, utrzymaniem liczby planowanych oddziałów przedszkolnych lub ich zwiększeniem jak miało to miejsce w poprzedniej kadencji, gdy uruchomiono cztery dodatkowe oddziały.
*Apelujemy więc do burmistrza Bochni, Komisji Oświaty, Wychowania i Turystyki, Rady Miasta oraz przedstawicieli rodziców będących w sporze, o wspólne przeanalizowanie problemu przed kolejną sesja RM i wypracowanie rozwiązań łagodzących trudności w zapewnieniu opieki dzieciom w wieku przedszkolnym. *

*Należy bowiem pamiętać, że coraz trudniejsza sytuacja kryzysowa państwa i samorządu wymaga dużej rozwagi nie tylko przy podejmowaniu wydatków finansowych przez miasto. Staje się tez bardzo poważnym problemem zagrażającym stabilności finansowej bocheńskich rodzin, czynnikiem znacząco wpływającym na jakość ich funkcjonowania, a niekiedy nawet na ich trwałość, a tym samym na rozwój i przyszłość naszego Miasta. *

Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości
* Rady Miasta Bochnia

*Zaraz po odczytaniu pisma radny Jan Balicki zaniósł go burmistrzowi. Dyskusja jednak nie odbyła się. Nikt z radnych nie zabrał głosu.