Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-02-28 14:53:40 przez system

Przetarg na „technikę” na Dni Bochni

<html />

W związku z organizacją Dni Bochni 2012 Miejski Dom Kultury w Bochni zwraca się do zainteresowanych z prośbą o przesłanie drogą mailową informacji o chęci wzięcia udziału w negocjacjach cenowych dotyczących obsługi Dni Bochni 2012, w następujących zakresach działań.

· obsługa techniczna imprezy - montaż sceny, oświetlenia, realizacja dźwięku
· ochrona imprezy masowej
· oznakowanie dróg
· sztuczne ognie
· obsługa medyczna imprezy masowej
· obsługa gastronomiczna
· atrakcje dla dzieci, lunaparki, wesołe miasteczka
· sprzątanie terenu
· wykonanie instalacji zasilania terenu - energia
· obsługa sanitarna - toalety przenośne

Z osobami/podmiotami zewnętrznymi, które wyrażą drogą mailową chęć wzięcia udziału w negocjacjach cenowych, Miejski Dom Kultury skontaktuje się w celu omówienia szczegółów, dotyczących przygotowania ofert.
Termin nadsyłania informacji o chęci przystąpienia do negocjacji cenowych: 05.03.2012r.

Adres mailowy do korespondencji: mdk@bochnia.pl