Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-07-29 00:05:22 przez system

Przetarg na tereny leżące w PSSAG

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Partyzantów w Bochni, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Działki stanowią przedmiot własności lub wieczystego użytkowania Powiatu Bocheńskiego.

Część jawna przetargu odbędzie się 5 września o godzinie 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni pokój 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000 zł. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni.

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 30 sierpnia do godziny 15:00 w na Dziennik Podawczy siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, z dopiskiem na kopercie „Przetarg na dzierżawę PSSAG – nieruchomość nr ...”.

Oferty można składać na więcej niż jedną nieruchomość, przy czym oferenci zainteresowani dzierżawą więcej niż jednej nieruchomości wnoszą wadium będące wielokrotnością liczby nieruchomości i kwoty 1000 zł.