Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-02-13 18:40:16 przez system

Przetargi na ogródki kawiarniane na płycie Rynku

Burmistrz Bochni ogłosił przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, stanowiącej płytę Rynku w Bochni, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 6003, z przeznaczeniem pod prowadzenie ogródka kawiarnianego nr 1 o pow. 200 m2 na okres od 20 kwietnia do 17 września.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 13 500 zł netto, do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium ustala się w wysokości 13 000 zł.

Jednocześnie burmistrz ogłosił przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej płytę Rynku w Bochni, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 6003, z przeznaczeniem pod prowadzenie ogródka kawiarnianego nr 2 o pow. 200 m2 na identyczny okres.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 13 500 zł netto, do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium ustala się w wysokości 13 000 zł.

Przetarg na dzierżawę ogródka kawiarnianego nr 1 odbędzie się 28 lutego o godz. 11.00, a na ogródek nr 2 o godz. 11.30 w budynku UM Bochnia, ul. Kazimierza Wlk. 2, pok. nr 100.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest zapoznanie się i podpisanie regulaminu przetargu oraz wpłacenie wadium na rachunek Gminy Miasta Bochnia nr konta 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934 w takim terminie, aby najpóźniej 27 lutego wpłata znajdowała się na rachunku miasta.

Z oferentem, który wygra przetarg, zostanie podpisana umowa cywilno-prawna.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miasta Bochnia, pok.115, tel:14 61-49-141.