Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-07-09 09:55:25 przez system

Przyjazny urząd

Urząd Miejski w Bochni przypomina, że burmistrz Bogdan Kosturkiewicz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-15.30. W przypadku, gdy interesantem jest osoba niepełnosprawna ruchowo burmistrz oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Bochni przyjmują te osoby w Biurze Obsługi Klienta, do którego wejście znajduje się od ulicy Kazimierza Wlk.

W podobnym przypadku uczyni to także każdy inny pracownik Urzędu Miejskiego, do którego przybędzie osoba niepełnosprawna pragnąca załatwić swoją sprawę. Tak było kiedy to na spotkanie z burmistrzem przybył poruszający się na wózku inwalidzkim Pan Paweł Rzenna. Ubiega się on o przyznanie mieszkania, oczekując na liście osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.