Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-10-29 12:57:09 przez system

Przyszłoroczne podatki - uchwalone

Znamy już wysokość podatków, które zapłacimy w 2010 roku. Na dzisiejszej (czwartek 29 października) sesji radni miejscy zdecydowali, że poziom wzrostu nieznacznie przekroczy 3,5 procent.

Podobno podatki i śmierć to dwie nieuchronne rzeczy, które czekają każdego człowieka. O pierwszej nieuchronności przypomnieli nam dzisiaj radni Rady Miejskiej, którzy zgodnie, bo jednogłośnie, przegłosowali wysokość podatków od nieruchomości i drogowego (tylko dla samochodów ciężarowych, gdyż podatek od samochodów osobowych ich kierowcy mają wliczony od dawna w koszty benzyny).

Poniżej podajemy wysokość podatku od nieruchomości (w nawiasie: stawka w roku bieżącym i procent wzrostu w roku przyszłym)
- za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej — 0,54 zł/m2 ( 0,52 zł — 3,8%)
- grunty pozostałe (np. pod budynkami mieszkalnymi) — 0,15 zł/m2 (0,14 zł — 7,8%)
- budynki mieszkalne lub ich części 0,44 zł/m2 (0,42 zł — 4,8%)
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 16,39 zł/m2 (15,84 zł — 3,5%)
- od garaży — 4,22 zł/m2 (4.08 zł — 3,4 %)
- od szop, stodół i stajni — 3,22 zł/m2 (3,11 zł — 3,5%)

W przypadku podatku drogowego przyjęto sztywny jego wzrost w wysokości 3,5% - za wyjątkiem jednej pozycji. Dla najpopularniejszych typów pojazdów wyniesie on więc (w nawiasie — stawka tegoroczna):
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 5,5, t — 704 zł (680 zł)
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 5,5 t do 9 t — 1174 zł (1134 zł)
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 9 t do 12 t — 1408 zł (1360 zł)
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 do 12 t — 855 zł (826 zł)
- autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30 — 976 zł (769 zł)
- autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą lub większą niż 30 - 1687 zł (1630 zł zł)