Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-05-27 22:35:28 przez system

Rada Miasta: koniec bezimiennych głosowań?

Podczas ostatniego spotkania członków komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, radni zadecydowali, aby podczas głosowań był prowadzony zapis, kto i jak głosował.

Są sytuacje wyjątkowe. Dotyczą niektórych uchwał, które są mocno dyskusyjne. Każdy z nas może wtedy złożyć wniosek, kto jak głosował – mówił radny Bogdan Kosturkiewicz.

Zdanie byłego burmistrza podzielił również Adam Korta - W związku z tym wydaje mi się, że informacje publiczne kto jak głosuje z imienia i nazwiska są informacjami ważnymi.

Nie do końca pomysł ten przekonał natomiast przewodniczącego komisji Kazimierza Ścisłę. Uważa on bowiem, że w czasie posiedzenia komisji można nad danym projektem zastanawiać się i zagłosować nie do końca przemyślanie.

Kluczowym punktem głosowania jest sesja. Wtedy można zagłosować całkiem inaczej niż teraz z tego powodu, że można dany temat spokojnie przemyśleć - mówił przewodniczący komisji.

Na najbliżej sesji Rady Miasta okaże się, czy złożony wniosek radnego Korty zostanie rozpatrzony pozytywnie.