Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-12-01 21:42:40 przez system

Rada Miasta - nowe władze, nowe komisje

W poniedziałek 1 grudnia w Urzędzie Miasta w Bochni odbyła się sesja rady miasta, podczas której wybrano nowe władze. Przewodniczącym Rady Miasta został Jan Balicki z Prawa i Sprawiedliwości, a jego zastępcą Karol Klima z ugrupowania Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem. Podczas obrad przydzielono również radnych do komisji stałych.

Na początku pierwszej sesji, która „otworzyła” nową kadencję rady przystąpiono do odśpiewania hymnu. Obradom przewodniczył najstarszy wiekiem radny – Adam Graboś. Pragnę w waszym imieniu i w swoim serdecznie podziękować mieszkańcom Bochni za oddane w dniu 16 listopada głosy. Te głosy oddane na nas do czegoś zobowiązują. Jest to mandat społecznego zaufania, które otrzymaliśmy na cztery lata – mówił Adam Graboś, dodając że można się spierać, można dyskutować, ale musimy wyzbyć się krytykanctwa, to jest działanie niszczące, a my przecież mamy budować – kontynuował radny, który w wyborach startował z komitetu wyborczego Razem dla Bochni.

Następnie szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Bochni - Marek Kucharski przedstawił sprawozdanie z przebiegu prac komisji oraz wręczył członkom Rady Miasta zaświadczenia o wyborze i zdobyciu mandatu radnego. Po tym radni ślubowali: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Kolejnym punktem, który był w programie poniedziałkowych obrad to wyłonienie członków tzw. komisji skrutacyjnej. Komisja ta odpowiada za przeprowadzenie głosowania na przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Przewodniczącym komisji skrutacyjnej został Bogdan Kosturkiewicz, a jej skład tworzyli również: Robert Żelichowski oraz Bogusław Dźwigaj.

Na przewodniczących Rady Miasta zostało zgłoszonych dwóch kandydatów: Jan Balicki oraz pełniący tą funkcję w niedawno zakończonej kadencji rady Kazimierz Ścisło. Przewodniczącym Rady Miasta 2014 -2018 został Jan Balicki zdobywając 16 głosów poparcia. Na Kazimierza Ścisło zdecydowało się zagłosować 5 osób.

Po tym jak walczący do końca ze Stefanem Kolawińskim o posadę burmistrza Bochni Jan Balicki został wybrany przewodniczącym Rady Miasta przejął „pałeczkę” od radnego – seniora Adama Grabosia i już do końca prowadził dalszą część sesji.

Chciałbym serdecznie podziękować za ten akt wyborczy, który przed chwilą się dokonał państwu radnym, którzy zagłosowali chyba poza podziałami. Jestem przekonany, że dołożymy wszyscy starań, aby te oczekiwania, które mieszkańcy wiążą z naszą nową radą zostały spełnione. Chce podziękować wszystkim tym, którzy oddali na nas głosy wierząc, że potrafimy porozumieć się w kluczowych sprawach dla naszego miasta, nie tylko na łonie samej rady, ale również z Panem burmistrzem, zwłaszcza w tak trochę trudnej sytuacji, która nieczęsto się zdarza, gdzie jak widać po głosowaniu większość sali jest nieco innego ugrupowania niż ugrupowanie Pana burmistrza – mówił nowy przewodniczący rady, dziękując również wszystkim, którzy na niego głosowali, także w drugiej turze wyborów na włodarza miasta. Jan Balicki przy okazji pogratulował również „zdecydowanego i jednoznacznego zwycięstwa” Stefanowi Kolawińskiemu.

Następnie przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Kandydatami na to stanowisko był Karol Klima oraz Kazimierz Ścisło. Podobnie jak w wyborze na przewodniczącego nie poszczęściło się Kazimierzowi Ściśle, który z 8 głosami przegrał z Karolem Klimą, który zgromadził 13 głosów poparcia.

Podczas sesji przystąpiono również do przydziału radnych do poszczególnych komisji. W kadencji 2014 – 2020 skład komisji będzie się przedstawiał następująco:

Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Bogdan Kosturkiewicz (PiS)– pozostali radni: Marek Bryg, Celina Kamionka, Zbigniew Włosiński, Kazimierz Ścisło

Budżetu i Finansów: przewodniczący: Piotr Dziurdzia (PiS) - pozostali radni: Jacek Kawalec, Karol Klima, Rafał Sroka, Jan Balicki, Bogdan Kosturkiewicz

Prawa i Spraw Obywatelskich: przewodniczący: Zbigniew Włosiński (BiZBR) – pozostali radni: Krzysztof Sroka, Michał Rojewski, Jacek Kawalec, Adam Graboś, Bogusław Dźwigaj

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: przewodniczący: Krzysztof Sroka (PiS) –pozostali radni: Marek Bryg, Robert Żelichowski, Bogusław Dźwigaj, Kazimierz Ścisło, Jan Mazur,

Komisja Kultury: przewodniczący: Robert Żelichowski (BSdW) – pozostali radni: Piotr Dziurdzia, Eugeniusz Konieczny, Łucja Satoła – Tokarczyk, Marta Babicz, Marek Gruca

Rodziny Zdrowia i Pomocy Społecznej: przewodniczący: Marek Gruca (PiS) – pozostali radni: Stanisław Dębosz, Michał Rojewski, Eugeniusz Konieczny, Karol Klima, Adam Graboś

Oświaty Wychowania Sportu i Turystyki: przewodniczący: Celina Kamionka (BSdW) – pozostali radni: Rafał Sroka, Stanisław Dębosz, Łucja Satoła-Tokarczyk, Jan Mazur, Marta Babicz.