Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-03-21 23:15:00 przez system

Rada Miasta poprze Telewizję TRWAM?

Jak dowiedzieliśmy się w ostatnim czasie radny Marek Całka przesłał do Przewodniczącego Rady Miasta Kazimierza Scisło projekt listu wyrażającego sprzeciw dla decyzji KRRiTV o nieprzyznaniu Telewizji TRWAM miejsca na tzw. multipleksie. Na razie nie do końca wiadomo, czy radni zajmą się listem w czasie marcowej sesji.

Wszystko jednak na to wskazuje gdyż, pod koniec posiedzenia Rady w zeszłym miesiącu radni wstępnie zgodzili się poprzeć wniosek klubu PiS w tej sprawie. Dwóch radnych Krzysztof Pławecki oraz Wojciech Cholewa zaznaczyli jednak, że głosowanie powinno się odbyć po uzgodnieniu treści uchwały. Treść została już przygotowana i poniżej ją publikujemy.

SZ. P.
Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W imieniu bocheńskiej społeczności, pragniemy wyrazić słowa sprzeciwu wobec nieprzyznania TV TRWAM miejsca na cyfrowym multipleksie. Upominamy się o sprawiedliwe – praworządne traktowanie wszystkich podmiotów operujących na rynku mediów, tak aby prawa katolików były respektowane na równi z innymi.

Wzywamy KRRiT do zmiany swojej decyzji, dyskryminującej odbiorców katolickiej telewizji, jak i łamiącej podstawowe prawa wolności, wyrażania opinii i poglądów, nie tylko ludzi wierzących w naszej Ojczyźnie.

Rada Miasta Bochnia

Przypomnijmy sprawa nieprzyznania telewizji Trwam miejsca na multipleksie oburzyła liczne środowiska, szczególnie katolickie. KRRiT bez żadnych uzasadnionych powodów nie zgadza się by TV Trwam znalazła się wśród cyfrowych nadawców mimo, że jest o wiele prężniej działającą telewizją od kilku innych, o wiele gorzej sobie radzących, które Rada zaakceptowała. Takie praktyki są jawną i ostentacyjną dyskryminacją i nietolerancją kierowaną w stronę katolickich mediów ze strony władz. Sytuacja jest już podobna do tej z jaką mieliśmy do czynienia za PRL. Przez polskie miasta przechodzą fale protestów. Marsz protestacyjny w Krakowie liczył ok 20 tys. osób.