Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-11-21 21:33:54 przez system

Rada Miejska w Wiśniczu rozpoczęła działalność

19 listopada odbyło się I posiedzenie nowej Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu.Świeżo wybrani radni: Henryk Adamczyk, Sławomir Błoniarz, Piotr Brzegowy, Marcin Daniec, Jan Gazda, Zbigniew Klimek, Marcin Korta, Radosław Nabielec, Marek Palej, Izabela Prokop, Joanna Pyrz, Aneta Sopata, Władysław Stary, Szczepan Sułek, Stanisław Tabor złożyli ślubowanie.

Ślubowała również pani burmistrz Nowego Wiśnicza, Małgorzata Więckowska.

Wybrano też przewodniczącego Rady, którym został Marcin Korta oraz jego zastępcę, Szczepana Sułka.

Głosowano nad składem komisji oraz ich przewodniczących. I tak: przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została radna Joanna Pyrz, przewodniczącą Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska została radna Aneta Sopata, przewodniczącym Komisji Spraw Socjalnych, Zdrowia, Kultury i Oświaty – radny Radosław Nabielec, natomiast Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został radny Marcin Daniec.

Zdjęcie z http://nowywisnicz.pl