Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-04-30 17:19:56 przez Czas2012

Radni wezwani by nie rozgłaszali nieprawdziwych informacji

W związku z apelem jaki grupa Klubu Radnych Gminy Bochnia Chcemy Dobrego Gospodarza zaczęła rozpowszechniać na terenie Gminy Bochnia Dyrektor SPG ZOZ w Bochni Pani Katarzyna Kupisz wystosowała pismo wzywające Klub do powstrzymania się z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji pomawiających Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni oraz Dyrektora Zakładu o takie działanie, które narusza dobre imię i godzi w jego renomę. Wniosła także o sprostowanie pomówienia i przesłanie sprostowania do siedziby SPG ZOZ w Bochni. Sam apel radnych nazwała bezpodstawnym i szkalującym.

Klub Radnych Chcemy Dobrego Gospodarza w Radzie Gminy Bochnia wystosował pismo i apel w którym zasugerowane jest, że zmiany dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Bochnia, w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bochni doprowadzą do zamknięcia gabinetów lekarzy-pediatrów w Łapczycy.

Klub Radnych zwraca uwagę, że efektem podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian. w statucie S.P. G.Z.O.Z. w Bochni, będzie likwidacja gabinetów lekarzy-pediatrów w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Łapczycy oraz we wszystkich jego 6 filiach, które jeszcze 5 lat temu były samodzielnymi, świetnie działającymi ośrodkami zdrowia”, zatrudniającymi wysokiej klasy specjalistów”. Oznacza to brak opieki medycznej nad dziećmi w naszej gminie. - można przeczytać w piśmie.

Na apel odpowiedziała Dyrektor SPG ZOZ w Bochni Katarzyna Kupisz:

Panowie
Izydor Wróbel
Witold Kowalski
Stanisław Cefal

W związku z bezpodstawnym i szkalującym apelem z dnia 24 kwietnia 2020 roku kolportowanym jako stanowisko Klubu Radnych Chcemy Dobrego Gospodarza w sprawie zmian statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni zwracam Panom Radnym uwagę, że dotychczas jak i w przeszłości wszystkie dzieci z terenu Gminy Bochnia były, są i będą leczone przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Taka nomenklatura wynika z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a co więcej jest pochodną regulacji ustawowej obowiązującej dla świadczeń finansowanych przez NFZ. SPG ZOZ w Bochni nie likwiduje gabinetów lekarzy-pediatrów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łapczycy oraz we wszystkich jego 6 filiach lecz wprowadza zmiany w statucie SPG ZOZ w Bochni, które mają charakter porządkujący i odnoszą się do treści - przedmiotu umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, która dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach której leczeni są dorośli i dzieci. Stąd też lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych jest po prostu lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach jego obowiązków znajduje się leczenie dorosłych i dzieci. Natomiast dla świadczeń zdrowotnych nie ma znaczenia, w gabinecie o jakiej nazwie leczone są np. dzieci.

Dlatego też apel Klubu Radnych Chcemy Dobrego Gospodarza jest wyrazem ignorancji Radnych i pseudo troski o mieszkańców Gminy Bochnia. Najlepszym przykładem niech będzie to, że Radni zgłębili słownikową wiedzę o tym czym jest pediatria, natomiast pominęli możliwość uzyskania wiedzy u źródła o podstawach zmiany statutu i nie zgłębili wiedzy o regulacji finansowania świadczeń opłacanych ze środków publicznych. Nieprawdziwym jest twierdzenie, że zmiana Statutu SPG ZOZ w Bochni oznacza brak opieki medycznej nad dziećmi w naszej gminie. Opieka medyczna nad dziećmi jak to powszechnie wiadomo jest pochodną deklaracji rodziców, którą składają w imieniu swoich dzieci u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, u którego chcą uzyskać pomoc zdrowotną. Tak też będzie nadal.

Dlatego wzywam do powstrzymania się z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, pomawiających Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni oraz Dyrektora Zakładu o takie działanie, które narusza dobre imię i godzi w renomę. Wnoszę o sprostowanie pomówienia i przesłanie sprostowania do siedziby SPG ZOZ w Bochni.

Ponadto, niestosownym jest wzbudzanie wśród mieszkańców gminy niepokoju i to przez radnych gminnych, szczególnie w obecnym momencie stanu zagrożenia epidemii. Zawarte w apelu radnych stwierdzenia i pomówienia nie są wyrazem troski o współmieszkańców, lecz przejawem dezynwoltury i braku odpowiedzialności.

Dyrektor SPG ZOZ w Bochni
Katarzyna Kupisz