Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-12-05 22:47:17 przez system

Radny Adam Korta zaproponowal budżet obywatelski w Bochni

Na listopadowej sesji Rady Miasta radny Adam Korta w interpelacji zaproponował wprowadzenie w Bochni w 2015 r. tzw. budżetu obywatelskiego.

W interpelacji czytamy: W 2011 r. w Sopocie przystąpiono do realizacji pierwszego w Polsce budżetu partycypacyjnego. W kolejnych latach w ślad za Sopotem poszły inne miasta Polski. Budżet partycypacyjny zwany budżetem obywatelskim to szereg działań w ramach których mieszkańcy danego miasta współdecydują o wydawaniu określonej puli środków publicznych. Doświadczenia miast, które zastosowały tę metodę wskazują, że powoduje ona równy podział środków, większe zadowolenie społeczne oraz większą przejrzystość w wydatkowaniu budżetu. To rozwiązanie buduje zaufanie mieszkańców do samorządu i jego przedstawicieli. Zwracam się z prośbą o rozpoczęcie procedury umożliwiającej wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w 2015 .r w Bochni. Działania należy rozpocząć poprzez powołania rady budżetu partycypacyjnego, której zadaniem jest inicjowanie działań zmierzających do wprowadzenia tego innowacyjnego rozwiązania.

Budżet partycypacyjny jest najczęściej tworzony poprzez poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych członków danej wspólnoty czyli samych mieszkańców. Ten sposób wiąże się także z wyborem delegatów budżetowych, reprezentujących – oprócz radnych - mieszkańców poszczególnych dzielnic w radzie oraz tworzenie lokalnych zgromadzeń w celu dyskusji i głosowania nad wydatkami.

Pierwszy pełny proces tworzenia budżetu partycypacyjnego rozpoczął się w brazylijskim mieście Porto Alegre już w roku 1989. To coroczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym tysiące mieszkańców miasta decyduje, jak wydawać część tamtejszego budżetu miejskiego. W procesie sąsiedzkich, regionalnych i ogólnomiejskich zgromadzeń otwartych dla wszystkich, obywatele i wybrani delegaci budżetowi głosują nad tym, jakie priorytetowe potrzeby dofinansować i na jakim poziomie. Na pierwszym etapie sąsiedzi wybierają delegatów dzielnicowych i tematycznych, którzy następnie, na nieoficjalnych spotkaniach decydują o priorytetowych inwestycjach, przyznając im określoną liczbę punktów – im więcej, tym ważniejsza inwestycja. W drugiej rundzie obradują wspólnie zebrania dzielnicowe i tematyczne, które wybierają radnych do Rady Budżetu Partycypacyjnego.

Systemy budżetów partycypacyjnych, mimo także krytyki, funkcjonują już w wielu miejscach na świecie. Czy interpelacja radnego spotka się z pozytywnym odzewem radnych przekonamy się zapewne podczas kolejnej sesji miasta.