Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-18 05:01:07 przez system

"Radosne szkoły" w Bochni - pieniądze od rządu

Trzy bocheńskie podstawówki otrzymały dofinansowanie z budżetu centralnego na zakup pomocy dydaktycznych. Pieniądze otrzymało też kilkadziesiąt szkół z regionu. Źródłem zastrzyku gotówki, którą zostały zasilone placówki oświatowe bocheńszczyzny jest rządowy program "Radosna szkoła".

Dofinansowanie otrzymały szkoły podstawowe nr 1, 4 i 5 w Bochni oraz 23 szkoły z gmin Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Trzciana i Łapanów.

Każda szkoła, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3 mogła otrzymać pomoc w wysokości 6 tys. zł. lub 12 tys. zł. Podstawowym kryterium wyboru była liczba sześciolatków, które już w tym roku rozpoczęły naukę w pierwszej klasie. Pierwszeństwo przy przyznawaniu dotacji miały również szkoły z mniejszych miejscowości. Oprócz tego, pod uwagę brano wyposażenie, jakie szkoła już posiada.

Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Miejsca zabawy, zgodnie z założeniami programu, powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych np. w piłki, materace, tory przeszkód i klocki. Wyposażenie świetlic powinno również spełniać funkcję edukacyjną, umożliwiającą uczniom rozwijanie własnych zainteresowań.