Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-22 21:17:17 przez system

Rak to nie wyrok - sesja onkologiczna w II LO

II Liceum Ogólnokształcące będzie miejscem gdzie w piątek (24 stycznia) odbędzie się sesja onkologiczna na temat raka. W charakterze ekspertów wystąpią wybitni specjaliści z rożnych dziedzin onkologii oraz psychoterapeuci, uczestnicy
międzynarodowych sympozjów, prekursorzy nowych metod leczenia raka, pracownicy wiodących instytutów naukowych w Polsce.

W programie sesji przewidziano odpowiedzi ekspertów na pytania publiczności i mediów.

Celem sesji organizowanej z inicjatywy II LO w ramach współpracy z instytutami naukowymi i klinikami onkologicznymi jest dotarcie do szerokiego odbiorcy, a tym samym budowanie świadomości onkologicznej społeczeństwa oraz upowszechnienie właściwych zachowań zdrowotnych.

Uczestnikami sesji będą mieszkańcy regionu, przedstawiciele urzędów województwa małopolskiego, kurator małopolski, władze powiatu, miasta, dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w sesji organizowanej w trosce o poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców regionu południowej Polski. Nasza placówka oświatowa podjęła się działań zmierzających do propagowania wśród mieszkańców regionu świadomości zdrowotnej i konieczności przeciwdziałania gwałtownemu wzrostowi zachorowań na raka w Polsce - podkreślają*. Na uwagę zasługuję również fakt, iż wybitni naukowcy i lekarze z klinik onkologicznych zechcieli przyjąć nasze zaproszenie uznając wagę podejmowanej problematyki. Organizujemy sesję naukową pro publico bono, uczestnicy konferencji biorą w niej udział w ramach współpracy placówki oświatowej z instytutami naukowymi. *

Rak to nie wyrok - Psychologiczne aspekty, profilaktyka i terapia chorób nowotworowych

Program sesji

10.00-10.05 - powitanie zaproszonych gości

10.05-10.35 "Zdążyć przed nowotworem i profilaktyka raka piersi i nowotworów ginekologicznych"
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakubowicz (Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej)

10.35-10.55 "Aspekty psychologiczne choroby nowotworowej"
Doc. dr hab. n.med. Krzysztof Rutkowski (Kierownik Katedry Psychoterapii CM UJ)

10.55- 11.15 "Profilaktyka wybranych nowotworów układu trawiennego i gruczołów dokrewnych"
Doc. dr hab. n. med. Aleksander Konturek (Adiunkt III Katedry Chirurgii Ogólnej CM UJ)

11.15-11.30 "Działania wobec stresu w rodzinie dotkniętej chorobą onkologiczną"
Psychoonkolog dr Iwona Nawara (Instytutu Psychologii UJ, Centrum Psychoonkologii Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN)

11.30-11.45 "Czynniki ryzyka i objawy chorób uro-onkologicznych"
Dr Tadeusz Hessel (Klinika Urologii CM UJ)

11.45-12.00 "Rak to nie wyrok"
Relacja osoby, która zwyciężyła walkę z białaczką

12.00-12.30 - panel dyskusyjny

12.30-13.00 - podsumowanie i zakończenie sesji