Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-09-17 01:21:46 przez system

Remont drogi Tarnawa-Nowe Rybie zakończony

Przez wiele lat droga Tarnawa-Nowe Rybie była zmorą kierowców na trasie do i z Limanowej. Od niedawna kierowcy korzystający z tej drogi poruszają się już po wyremontowanej nawierzchni. W tym roku ruszą dalsze prace remontowe na tym odcinku.

- Z uwagi na fatalny stan jezdni w budżecie powiatu bocheńskiego zostały zabezpieczone środki własne w wysokości 300 tysięcy złotych na wykonanie pierwszej części tego zadania i prace te zostały wykonane - mówi starosta Jacek Pająk.
Remont drogi Tarnawa-Nowe Rybie obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy asfaltem na odcinkach prostych i łukach do projektowanego przekroju poprzecznego oraz odtworzenie i umocnienie rowów odwadniających wraz z przepustami pod zjazdami. Jeszcze w tym roku prace remontowe na tym odcinku będą kontynuowane.