Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-07-14 11:39:58 przez system

Remonty na drogach powiatowych

Wakacje to czas intensywnych prac na drogach powiatowych. Nowe chodniki i ścieżki rowerowe powstają w sześciu miejscowościach, a w dwóch miejscach nowe mosty. Niebawem ruszą prace przy zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska w Trzcianie. W Bochni natomiast możemy już korzystać z przebudowanej drogi powiatowej na ul. Floris i Brzeźnickiej.

Chodnik w Starym Wiśniczu i Olchawie

W Starym Wiśniczu powstanie nowy chodnik wraz z kolektorem deszczowym na długości 342m., zaś w Olchawie powstanie chodnik na długości 130 m. Przebudowana zostanie również sieć teletechniczna i wodociągowa. Wartość prac przy budowie obu chodników to ponad 350 tysięcy złotych z czego połowa środków pochodzi z budżetu Powiatu Bocheńskiego, natomiast pozostałą część pokryje samorząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz. Prace potrwają do połowy września.

Chodnik w Damienicach i Proszówkach

Drogowcy wykonają chodnik na długości 55 m, który powstanie w miejscu brakującego fragmentu. W chwili obecnej trwają prace polegające na wykonaniu kolektora odwadniającego na długości 250m. Zamontowany zostanie separator, zabezpieczą dno i skarpę rowu oraz wykonają wylot z elementów żelbetowych. Wartość prac to ponad 215 tys. zł z czego ponad 144 tys. zapłaci powiat, a pozostała część zostanie pokryta ze środków gminnych.

Most w Nieszkowicach Wielkich

Dotychczas drogowcy rozebrali stary stalowo-drewniany most i tymczasowo powstała kładka umożliwiająca poruszanie się pieszych.

W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt, przebudowane zostaną dojazdy i powstanie chodnik po prawej stronie. Przebudowie ulegną również zjazdy indywidualne, kanalizacja deszczowa wraz z wykonaniem wylotu do potoku Zawadka. Zaplanowano także odcinkową przebudowę potoku Zawadka wraz z jego umocnieniem jak również przebudowę i umocnienie przydrożnych rowów odwadniających wzdłuż drogi powiatowej.

Koszt remontu wyniesie ponad 1 mln 300 tys. zł., a prace zakończą się do końca października.

Perony w Pogwizdowie i Dąbrowicy

W Pogwizdowie i Dąbrowicy powstały obustronne perony przystankowe, zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, wsiadających i wysiadających z autobusu. Inwestycja wyniosła ponad 35 tys. zł, a środki pochodzą z budżetu powiatu oraz samorządów gminy Bochnia i Łapanów.

Most w Rajbrocie

Rozpoczęły się również prace przy odbudowie mostu w Rajbrocie za prawie 900 tys. zł, dofinansowane z MSWiA. Oprócz budowy nowego obiektu przebudowana zostanie droga powiatowa, powstanie chodnik wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowana zostanie również skarpa Uszwicy oraz przydrożne rowy.

Ścieżka rowerowa w Kamionnej i Leszczynie

W Kamionnej ruszyła budowa ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową na długości ponad 300 mb, natomiast w Leszczynie na długości 138 mb. Wartość robót to ponad 520 tys. zł, które zostanie pokryte z budżetu Powiatu Bocheńskiego i samorządu Gminy Trzciana.