Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-07-19 12:53:32 przez system

Resocjalizują się kopiąc rowy

Od 2 lipca część prac porządkowych w mieście wykonuje nieodpłatnie grupa więźniów zatrudniona przez Urząd Miasta na mocy umowy z Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu.

Umowę o nieodpłatne zatrudnienie skazanych przy wykonywaniu prac porządkowych na rzecz Gminy Miasta Bochnia burmistrz Stefan Kolawiński podpisał z mjr. Włodzimierzem Więckowskim komendantem Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu jeszcze w czerwcu tego roku. Czterech więźniów rozpoczęło pracę od 2 lipca 2012 r.

Więźniowie udrażniają (odmulają) rowy melioracyjne, koszą miejskie tereny zielone, wykonują drobne naprawy i malowanie tzw. małej architektury (ławki, urządzenia zabawowe) na skwerach i placach zabaw. Zajmują się utrzymaniem czystości terenów miejskich.

- Miałem pewne obawy, wynikające z powszechnej opinii o zakładzie karnym w Wiśniczu jako więzieniu ciężkim. Z perspektywy czasu widzę, że decyzja o zatrudnieniu więźniów była bardzo trafna. Panowie rzetelnie wykonują wszystkie prace, są zadowoleni, że choć na te kilka godzin mogą opuścić mury więzienia, a my jesteśmy zadowoleni z tego jak pracują. Są to osoby skazane za tzw. „lekkie” przewinienia, więc mieszkańcy Bochni nie powinni żywić żadnych obaw.– mówi Stefan Kolawiński burmistrz Bochni.

Więźniowie pracują codziennie od godziny 7.00 do 15.00. Pracę świadczą nieodpłatnie, urząd zapewnia im transport oraz to, co każdemu pracownikowi, tj. szkolenie BHP, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, odzież ochronną, konieczną odzież roboczą, napoje.