Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-06-12 16:09:18 przez system

Robocze spotkanie w BSAG

We wtorek 10 czerwca, na terenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, odbyło się robocze spotkanie burmistrza Stefana Kolawińskiego z zarządem spółki Górstal. budującej swój zakład produkcyjny w BSAG.

Obecni na spotkaniu byli również przedstawiciele wykonawcy robót oraz inspektor nadzoru.

Burmistrz zapoznał się z dotychczasowym przebiegiem prac i zakładanym harmonogramem dalszych robót. Omówiono kwestię poruszania się pojazdów obsługujących budowę zakładu po terenie BSAG, na której równocześnie trwają zaawansowane prace budowlane mające na celu uzbrojenie terenu, w tym także szeroko zakrojona budowa układu komunikacyjnego strefy.

Firma Górstal to drugi inwestor, który realizuje swoją inwestycję w BSAG. 1 kwietnia br. ruszyła produkcja w firmie Werner-Kenkel, w której zatrudnienie znalazły 53 osoby, a planowane jest zatrudnienie kolejnych.