Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-07-12 15:17:50 przez system

Rozpoczyna się remont mostu w Rajbrocie

W związku z odbudową mostu w Rajbrocie zamknięty od 15 lipca do 31 października zamknięty zostanie fragment drogi powiatowej Lipnica Murowana-Żegocina i wprowadzony objazd zamkniętego odcinka drogi.

Objazd będzie prowadzony drogą powiatową Muchówka –Porąbka Iwkowska i fragmentem drogi wojewódzkiej Wieliczka- Tymowa. Przejście dla pieszych będzie znajdować się w odległości ok. 50 metrów od modernizowanego obiektu.

W Rajbrocie powstanie nowy most i przebudowany zostanie istniejący układ komunikacyjny, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego jak i samochodowego – mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

W ramach prac wykonany zostanie nowy obiekt, przebudowane zostaną dojazdy, wybudowany chodnik po prawej stronie, kanalizacja deszczowa wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Uszwica. Remont obejmuję także przebudowę skarp koryta rzeki Uszwica wraz z umocnieniem oraz przebudowę przydrożnych rowów .

Koszt prowadzonych prac to prawie 900 tys. zł, inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.