Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-26 15:37:14 przez system

Rusza kwalifikacja wojskowa

Od 1 lutego do 3 marca w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bochni (ul. Karolina 14D) zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mieszkańców powiatu bocheńskiego.

Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:
• mężczyzn urodzonych w 1997 roku,
• mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osoby (mężczyzn i kobiety) urodzone w latach 1995 i 1996, które w latach poprzednich zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B).
• osoby (mężczyzn i kobiety) urodzone w latach 1995 i 1996, które w latach poprzednich zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upłynie po 29 kwietnia br.,
• kobiety urodzone w latach 1992-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
• dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
• dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie