Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-08-23 16:06:32 przez system

Rusza Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Urząd Miasta informuje, że od 26 sierpnia w Bochni przy ul. 20-go Stycznia (Baza BZUK) czynny będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W punkcie tym przyjmowanie będą następujące, posegregowane frakcje odpadów:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe,
6) zużyte opony,
7) odpady zielone,
8) papier i tektura,
9) szkło bezbarwne i kolorowe,
10) tworzywa sztuczne typu PET i tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,
11) metale.

PSZOK świadczył będzie usługi od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz.17.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do godz. 14.00.