Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-02 20:01:21 przez system

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Do 4 marca potrwa kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu bocheńskiego. Z rozpoczynającą pracę komisją oraz pierwszymi kwalifikowanymi spotkał się w poniedziałek 2 lutego starosta bocheński Ludwik Węgrzyn oraz wojskowy komendant uzupełnień ppłk. Zbigniew Skurnowicz.

Od 5 lat (2010 r.) nie ma już zasadniczej służby wojskowej, jednak prowadzenie kwalifikacji jest obowiązkowe. Komisja sprawdza, którzy młodzi ludzie są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej. W trakcie kwalifikacji określa się odpowiednią kategorię zdolności do pełnienia ewentualnej służby.

Stawiając się przed komisją należy zabrać ze sobą dowód osobisty, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauk oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Brak obecności na kwalifikacji może skutkować nałożeniem grzywny.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2015 roku podlegają mężczyźni:
• urodzeni w 1996 roku;
• urodzeni w latach 1991-1995 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
• osoby urodzone w latach 1994 - 1995, które:
o zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
o zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:
• urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.