Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-09-17 19:57:04 przez system

Rynek 13 znajdzie nabywcę?

<html />

We wtorek 18 września odbędzie się drugi przetarg na sprzedaż jednej z najczęściej opisywanych przez media w ostatnim czasie bocheńskich kamienic. Mowa o budynku Rynek 13, który w 2009 r. uległ częściowemu zniszczeniu w wyniku prowadzonej po sąsiedzku inwestycji.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w kwietniu tego roku i zakończył się niczym z powodu braku oferentów.

Przedmiotem sprzedaży jest kamienica wraz z działką o powierzchni 261 m2. Budynek posiada ogólną kubaturę 1880 m3, z czego powierzchnia użytkowa-usługowa to 131,10 m2, powierzchnia użytkowa-mieszkalna 132,35 m2, a powierzchnia pomocnicza (korytarze, klatki schodowe itp.) to 105,85 m2. Kamienica wzniesiona końcem XVIII wieku, wpisana jest do rejestru zabytków województwa małopolskiego, budynek objęty jest także ochroną konserwatorską z tytułu położenia w strefie A – ścisłej ochrony konserwatorskiej w układzie urbanistycznym wpisanym również do rejestru zabytków. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne, w tym obiekty usług i handlu, obiekty gastronomii, obiekty instytucji finansowych i bankowych, obiekty usług biurowych i administracji, biura projektowe i badawczo – rozwojowe.

W związku z katastrofą budowlaną wydane zostały zalecenia konserwatorskie, których głównymi założeniami jest odbudowanie oraz przywrócenie kamienicy do stanu pierwotnego. Realizacja powyższych założeń powinna nastąpić w ciągu 2 lat od nabycia nieruchomości – tak stanowi decyzja wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie - delegatura w Tarnowie.

Z uwagi na wpis budynku do rejestru zabytków od ceny ustalonej w przetargu zostanie zastosowana jednoprocentowa bonifikata. Cena wywoławcza to 1,2 mln zł.