Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-09-26 20:33:22 przez system

Rynek OD-NOWA: jest już wykonawca

24 września miasto Bochnia podpisało umowę z wykonawcą zadania pn. „Rynek OD-NOWA” . Czyli po prostu na rewitalizację Rynku i okolicznych ulic. Wykonawcą będzie firma Polskie Surowce Skalne Spółka z o.o. Grupa Budowlana.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja centrum miasta o powierzchni 1,83 ha. Inwestycja zawiera następujące elementy:
• przebudowę Rynku, obejmującą m.in. całkowitą wymianę nawierzchni płyty rynku z przywróceniem historycznych zarysów płyty i zaznaczeniem kształtu nieistniejącego już ratusza, montaż małej architektury, w tym ekspozycję brył soli, budowę fontanny, remont pomnika Króla Kazimierza Wielkiego wraz z iluminacją, nowe zagospodarowanie zielenią;
• utworzenie dziedzińca miejskiego (woonerf) w północnej i wschodniej pierzei oraz z ulic Solnej i pl. Św. King;
• przebudowę/remont ciągów komunikacyjnych na przyjazne pieszym i rowerzystom w ulicach przyległych i sąsiadujących z Rynkiem.

W ramach projektu przewidziano również wymianę oświetlenia, iluminacje i doświetlenie obiektów, uporządkowanie istniejących miejsc parkingowych oraz remont infrastruktury podziemnej.

W wyniku realizacji obszar zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, niewidomych i słabo widzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, a także osób starszych, rodziców z małymi dziećmi, osób z czasowymi ograniczeniami mobilności.

Wartość umowy to 20 974 928,54 zł , z czego 14 622 131,35 zł pochodzić będzie ze środków unijnych.