Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-16 12:10:57 przez system

Rzezawa ma swoją Strategię Rozwoju

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Rzezawa uchwałą nr XI/64/2015 z dnia 19.10.2015r. przyjęta została Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa na lata 2015-2022.

Strategia to efekt wielomiesięcznej pracy zespołu projektowego złożonego z pracowników Urzędu Gminy Rzezawa - Referatu Inwestycji i Rozwoju, którzy podjęli się opracowania dokumentu w związku z bardzo wysokimi kosztami zlecenia tego typu prac firmie zewnętrznej.

Dokument jasno wytycza cele i kierunki rozwoju gminy Rzezawa w nowej perspektywie finansowej, określa najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe.

Proces tworzenia zapisów strategicznych wsparty był rzetelnymi analizami oraz wnioskami i sugestiami napływającymi od mieszkańców. Prezentowany dokument pomyślnie przeszedł proces konsultacji społecznych. Doświadczenia i wnioski zdobyte podczas konsultacji zostaną uwzględnione w projektach realizowanych w nowej perspektywie finansowej na lata 2015-2022.

Zapisy Strategii Rozwoju umożliwią Gminie Rzezawa pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszej gminy oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.