Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-06-28 19:26:58 przez system

Rzezawa: wielkie pieniądze, wielkie inwestycje

Ponad 6 mln zł trafiło w ostatnich dwóch miesiącach do Gminy Rzezawa. Ta niebagatelna kwota pozwoli na realizację wielu niezwykle ważnych zadań inwestycyjnych, które przyczynią się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców i zwiększenia ich bezpieczeństwa. Wartość inwestycji na które pozyskano dofinansowanie wynosi ponad 14 mln zł.

W ostatnich latach na inwestycje przeznaczyliśmy już ponad 32 mln zł. Dzięki temu Gmina Rzezawa rozkwita i dynamicznie się rozwija. Bez otrzymanych dotacji wykonanie wielu zadań byłoby jednak niemożliwe. Dlatego jestem ogromnie szczęśliwy, że w ostatnim czasie udało się pozyskać kolejne duże środki finansowe. Pozwolą one na realizację naszych planów inwestycyjnych – mówi Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Gmina Rzezawa w ostatnich miesiącach otrzymała dofinansowanie na następujące inwestycje:
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Borku - 2,7 mln zł dotacji
Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku jest jedną z największych i najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Rzezawa w ostatnich latach. Wykonanie pierwszego etapu tego zadania, które ma zakończyć się pod koniec bieżącego roku, będzie kosztować niemal 3,1 mln zł. Na tym jednak nie koniec. Nawet drugie tyle zostanie wydatkowane na ten cel w kolejnych latach.
Prace modernizacyjne oczyszczalni ścieków w Borku, które rozpoczęły się pod koniec 2018 roku, są prowadzone sprawnie według przyjętego wcześniej harmonogramu.Zakończyła się już rozbudowa budynku socjalnego o pomieszczenie sterowni oraz budowa wiaty osadu. Na finiszu jest już także budowa zbiornika buforowego, KTSO i pomieszczenia sitopiaskownika oraz budynku stacji odwadniania osadu. Niedługo zakończą się również prace remontowe zbiornika ścieków dowożonych oraz pompowni ścieków.
Znacząco poprawi się również sama technologia oczyszczalni ścieków. Stanie się tak m.in. dzięki stacji odwadniania i higienizacji osadu oraz komorą SBR.
W ramach pierwszego etapu inwestycji w Borku zostaną zamontowane ponadto specjalne rozdzielnice oraz szafy i skrzynki zaciskowe. Modernizacja czeka także instalacje elektryczną oraz odgromową. Obiekt zostanie wyposażony ponadto w nowoczesną aparaturę kontrolno – pomiarową i monitoring.
Całkowita wartość zadania wynosi ok. 6 mln zł.

 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - 1,6 mln zł dotacji Budowa kanalizacji sanitarnej przyczynia się do poprawy życia mieszkańców i chroni środowisko naturalne. Dzięki niej wzrasta również wartość nieruchomości. Dlatego jej rozbudowa jest jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych w gminie Rzezawa.
  W ostatnich latach wykonano tam już blisko 15 km sieci kanalizacyjnej. W tym czasie skanalizowano już znaczną część m.in. Dąbrówki, Buczkowa, Dębiny i Bratucic. Na tym jednak nie koniec. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na jej dalszą rozbudowę w dwóch pierwszych miejscowościach. Powstanie tam w sumie kolejnych kilkaset metrów sieci.
  W tym miejscu wato również podkreślić, że na terenie gminy Rzezawa trwa jednocześnie intensywna rozbudowa sieci wodociągowej. W ciągu ostatnich lat powstało jej blisko 9 km. Inwestycje w tym zakresie były prowadzone m.in. w Borku, Rzezawie, Dąbrówce i Krzeczowie.
  Przeprowadzone inwestycje sieciowe w ostatnich latach w gminie Rzezawa spowodowały, że jest ona obecnie zwodociągowana i skanalizowana w około 80 procentach. Na zadania te przeznaczono już niespełna 4,5 mln zł. Całkowita wartość zadania wynosi ok. 2,2 mln zł.

 • Budowa drogi i chodnika w Borku – 700 tys. zł dotacji.
  Jakość dróg to jeden z najważniejszych czynników świadczących o rozwoju każdej gminy. Dobry stan dróg zapewnia także zwiększenie bezpieczeństwa ich użytkowników. Dlatego inwestycje związane z rozwojem infrastruktury drogowej należą do najważniejszych zadań realizowanych w gminie Rzezawa.

Na remont i budowę dróg w ostatnich latach przeznaczono tam już niespełna 5,5 mln zł. Gmina Rzezawa na tym jednak nie poprzestaje i cały czas przystępuje do dalszych inwestycji w tym zakresie.

Wśród zadań drogowych, które będą realizowane w najbliższym czasie w gminie Rzezawa, jest przebudowa drogi tzw. „Mały Koniec” w Borku o długości 1 km. Zostanie tam poszerzona jezdnia i wymieniona nawierzchnia, która jest obecnie w złym stanie technicznym. W ramach tego zadania na całej długości drogi powstanie również chodnik. Znacząco wpłynie to na bezpieczeństwo pieszych, którzy obecnie są zmuszeni poruszać się po ruchliwej jezdni.
W ramach modernizacji drogi „Mały Koniec” zostanie ponadto wykonana kanalizacja deszczowa. Zaprojektowano tam także dwa progi zwalniające oraz wyniesione przejście dla pieszych.
Kompleksowy remont drogi w Borku łączącej osiedle mieszkaniowe z centrum miejscowości oraz drogą powiatową będzie w sumie kosztował około 2,5 mln zł.

 • Modernizacja dróg w Dąbrówce i w Krzeczowie – 110 tys. zł dotacji
  Gmina Rzezawa w ostatnim czasie pozyskała również pieniądze na modernizację dróg w Dąbrówce oraz w Krzeczowie.
  W Dąbrówce remont czeka drogę gminną w centrum miejscowości o długości 580 m o nawierzchni bitumicznej stanowiącą działkę nr 1035.W Krzeczowie zmodernizowana zostanie natomiast droga o długości 230 m o nawierzchni gruntowej prowadząca do pól, która obejmuje działki 815/1 i 816/10. Po zakończeniu robót zyska ona nawierzchnię bitumiczną.
  Modernizacja dróg w Dąbrówce i w Krzeczowie jest niezwykle ważna dla lokalnej społeczności. Będzie kosztować ponad 220 tys. zł.

 • Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Rzezawie – 510 tys. zł dotacji
  Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie będzie kosztował w sumie 760 tys. zł. Gmina Rzezawa na jego zakup przeznaczy więc 250 tys. zł z własnego budżetu. Nowy wóz bojowy bardzo przyda się strażakom OSP w Rzezawie, która niemal od ćwierćwiecza należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostka ma jedną z największych w całym województwie liczbę interwencji.
  Strażacy z Rzezawy uczestniczą w akcjach gaśniczych i ratunkowych nie tylko w obrębie swojej gminy i powiatu bocheńskiego, ale także ościennych powiatów. W jej szeregach jest kilkudziesięciu strażaków, którzy zawsze w razie takiej potrzeby służą swoją pomocą, dlatego cieszą się bardzo dużym szacunkiem wśród lokalnej społeczności.
  Środki finansowe pozyskano z Narodowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (310 tys. zł), Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (150 tys. zł) oraz dotacja Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” (50 tys. zł).

 • Modernizacja remizy OSP w Rzezawie – 48 tys. zł dotacji Dzięki realizacji tego zadania znacznie zwiększy się komfort pracy strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie.
  Inwestycja ta zakłada kompleksowy remont garażu głównego budynku OSP. Zostaną tam m.in. wymalowane i oblicowane ściany. Wymieniona zostanie również brama wjazdowa. Wyremontowane zostanie ponadto pomieszczenie sanitarne.
  Remont remizy OSP w Rzezawie ma zakończyć się do końca września bieżącego roku. Będzie kosztował ponad 98 tys. zł.

 • Modernizacja remizy OSP w Jodłówce – 14 tys. zł dotacji
  Remont czeka także remizę strażacką w Jodłówce. Zostanie tam m.in. wymieniona brama garażowa oraz wyremontowana instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania. Zamontowana zostanie również instalacja odciągu spalin.
  Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce będzie w sumie kosztować około 28 tys. zł.

 • Utworzenie „Klubu Senior +” w Rzezawie – 150 tys. zł dotacji
  Dzięki realizacji tej inwestycji seniorzy z gminy Rzezawa zyskają miejsce, gdzie będą mogli spędzać wolny czas. Klub przeznaczony specjalnie dla nich powstanie w budynku dawnej rehabilitacji w Rzezawie, w sąsiedztwie biblioteki.
  Po przeprowadzeniu w nim prac modernizacyjno – adaptacyjnych powstanie tam m.in. sala spotkań dla seniorów. Będą się tam odbywać zabawy taneczne, zajęcia warsztatowe, przedstawienia teatralne, czy pogawędki na temat zdrowia. Sala będzie wyposażona w stoły, krzesła, zestaw wypoczynkowy, a także maszyny do szycia oraz sprzęt do karaoke.
  Klub dla seniorów będzie posiadał również salę do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, do której zostanie zakupiony niezbędny sprzęt do ćwiczeń. W lokalu będzie się ponadto mieściła kuchnia, sanitariaty oraz szatnia. Obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Przystosowanie budynku po byłej rehabilitacji do potrzeb „Klubu Senior +” będzie kosztować prawie 190 tys. zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca bieżącego roku.

 • Powstanie przedszkole integracyjne w Dąbrówce – 144 tys. zł dotacji Przedszkole powstanie w trzykondygnacyjnym budynku wolnostojącym znajdującym się na terenie szkoły podstawowej w Dąbrówce.
  W budynku niedawno wymieniono pokrycie dachowe. Przeszedł on również kompleksową termomodernizację. Docieplone zostały w nim ściany i strop oraz wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Teraz przebudowane zostaną pomieszczenia obiektu. Na parterze powstaną dwie sale przedszkolne, szatnia, łazienki oraz sala do rehabilitacji. Na pierwszym piętrze będzie się natomiast mieściła kuchnia obsługująca przedszkole oraz szkołę, stołówka, świetlica i sala rekreacyjna. Na drugim piętrze powstaną natomiast trzy nowoczesne sale dydaktyczne wraz z pokojem pedagoga i toaletami. Cały budynek przedszkola integracyjnego w Dąbrówce będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Dzięki budowie windy osobowej będą one miały dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w obiekcie. Z myślą o nich zostaną zamocowane także m.in. specjalne pochwyty ścienne. Duże ułatwienia będą także dla osób niedowidzących. Zaprojektowano dla nich schemat kolorystyczny wnętrz. Znacznie ułatwi im to poruszanie się po budynku.
  Przystosowanie budynku w Dąbrówce na potrzeby przedszkola integracyjnego będzie w sumie kosztować ok. 1,9 mln zł. Gmina Rzezawa na realizację tej inwestycji w kolejnych miesiącach ma pozyskać kolejne dotacje. W sumie będzie to kilkaset tysięcy złotych.

 • Budowa placu zabaw w Okulicach oraz doposażenie placów zabaw w Rzezawie i Krzeczowie - 56 tys. zł dotacji
  W Okulicach miejsce służące do zabawy powstanie w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Zostanie ono wyposażone m.in. w zjeżdżalnię, karuzelę, huśtawkę oraz bujak w kształcie słonia.
  Cała powierzchnia placu zabaw będzie wykonana z nawierzchni bezpiecznej, która w razie potrzeby zamortyzuje upadek dziecka. Zostaną tam zamontowane także m.in. ławki z oparciem. Nasadzone zostaną również krzewy.

 • W Rzezawie na placu zabaw przy szkole powstanie natomiast altana rekreacyjna, która będzie chronić przed deszczem, a w upalne dni będzie doskonałym schronieniem przed słońcem. Doposażony zostanie również plac zabaw za remizą OSP w Krzeczowie. Zostanie tam zamontowany stół betonowy do gry w tenisa stołowego. Budowa placu zabaw w Okulicach oraz wyposażenie placu zabaw w Rzezawie i w Krzeczowie o dodatkowe elementy będzie kosztować niespełna 109 tys. zł.

 • „Aktywna tablica” w szkołach z terenu gminy Rzezawa – 42 tys. zł dotacji
  Publiczne szkoły podstawowe w Jodłówce, Łazach i Okulicach zostaną doposażone w interaktywne tablice i monitory, które zostaną podłączone do szybkiego Internetu.
  Jest to niezwykle dobra wiadomość dla uczniów. Zastosowanie nowych technologii w szkołach niesie bowiem za sobą wiele korzyści. Udowodniono, że mają one pozytywny wpływ na wyniki osiągane przez dzieci i młodzież.
  Zakup interaktywnych tablic i monitorów będzie kosztował około 52 tys. zł.

 • Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzezawie – 25 tys. zł dotacji
  Zadanie to obejmuje budowę zielonej siłowni wyposażonej w liczny i profesjonalny sprzęt do ćwiczeń. Urządzenia, które zostaną zamontowane, będą służyć m.in. do budowy i aktywowania mięśni ramion, barków i bioder, wzmacniania mięśni brzucha i stawów oraz rozciągania mięśni rąk i nóg.
  Inwestycja ta zakłada również m.in. montaż specjalnych stołów do gry w szachy oraz chińczyka. W ramach tego zadania zostanie wykonany także chodnik.
  Otwarta Strefa Aktywności powstanie przy ulicy Wiśniowej w Rzezawie w sąsiedztwie znajdującego się tam placu zabaw. Jej budowa będzie kosztować blisko 54 tys. zł.
  Będzie to już kolejne miejsce do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu na mapie gminy Rzezawa. Do tej pory zielone siłownie powstały już w Okulicach, Borku, Ostrowie Królewskim, Łazach, w Bratucicach, Krzeczowie, Dąbrówce oraz w Jodłówce.

Równolegle do wymienionych powyżej inwestycji, na które Gmina Rzezawa pozyskała w ostatnim czasie dofinansowanie, trwa realizacja wielu innych zadań. Są one finansowane z budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego, a także z uzyskanych dotacji w poprzednich latach.
Wśród nich jest intensywna rozbudowa sieci wodociągowej, modernizacja kolejnych dróg na terenie całej gminy i rozbudowa oświetlenia ulicznego. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że trwają prace wykończeniowe przy niedawno wybudowanej nowoczesnej hali sportowej w Jodłówce. Niedługo zakończy się także remont pomieszczeń budynku komunalnego w Rzezawie. - Ciężko pracujemy na to, by w naszej gminie lepiej się żyło. Nasze starania i skuteczność w realizacji zamierzonych planów nie tylko widać gołym okiem, gdy jedzie się nowymi drogami czy odwiedza wyremontowane budynki, ale też doceniają to inni czy to w postaci indywidualnych, czy zbiorowych nagród i wyróżnień – zaznacza Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej, który na swoim koncie ma m.in. kilka tytułów „Osobowość Roku”.

Ambitne plany na przyszłość:
W kolejnych latach Wójt Mariusz Palej zamierza przystąpić do kolejnych niezwykle ważnych inwestycji. W jego planach jest m.in. budowa sali gimnastycznej w Krzeczowie (jest to już trzeci obiekt) budowa nowego przedszkola w Borku i w Krzeczowie, budowa Centrum Kulturalnego w Rzezawie w którym będzie się mieścił Dzienny Dom Seniora oraz Gminna Biblioteka, budowa boiska wielofunkcyjnego w Łazach, budowa boisk sportowych w Krzeczowie, budowa orlika lekkoatletycznego w Rzezawie, dalsza intensywna rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie całej gminy Rzezawa, modernizacja i budowa nowych dróg gminnych, przebudowa Potoku Jodłowskiego, modernizacja obiektów i doposażenie jednostek OSP.