Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-12-04 08:15:43 przez system

Są pieniądze na własny biznes

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni ogłasza termin naboru wniosków/biznesplanów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy.

Nabór prowadzony będzie od 2 do 5 grudnia, a planowana liczba wniosków to realizacji w naborze to 8.

Nabór może zostać wstrzymany w przypadku wpływu wniosków w ilości przekraczającej przewidywaną liczbę wniosków w danym naborze.

Wnioskodawca, przed złożeniem wniosku/biznesplanu winien zgłosić się do doradcy klienta celem weryfikacji Indywidualnego planu działania a w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Wniosku/biznesplanu winien ustalić na stanowisku doradcy zawodowego - termin wykonania testu „KUP”(Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych).

Dokumenty - Wniosek/biznesplan w raz z załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 13, I piętro – lub za pośrednictwem poczty/kuriera, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - liczy się data wpływu do PUP.

Druk wniosku/biznesplanu dostępny jest na stronie http://www.pup-bochnia.pl w zakładce „dokumenty do pobrania” lub w punkcie Informacji PUP.