Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-03-22 16:59:18 przez Czas2012

Są środki na renowacje zabytków

Powiat Bocheński rozdysponuje środki na renowację najcenniejszych zabytków. Wnioski mogą składać podmioty, będące właścicielami lub posiadaczami zabytku, jeżeli posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku, położonego na terenie Powiatu Bocheńskiego i wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Zainteresowani mogą składać wnioski do 31 marca. Udzielona dotacja może wynieść maksymalnie połowę całego nakładu na prace lub roboty budowlane. Do podziału w tym roku jest łącznie 70 tys. zł.

Całość informacji można uzyskać TUTAJ