Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-04-11 14:57:20 przez system

Samorządy pozyskują fundusze na oświatę. Nasze też?

1155 zł na jednego statystycznego mieszkańca – taką kwotę dofinansowania z funduszy unijnych uzyskało Nowe Brzesko na projekty oświatowe, realizowane w latach 2007-2015. Małopolskie miasteczko zdeklasowało tym samym wszystkie inne miejscowości w Polsce, pozyskując łącznie ze środków europejskich 7 mln zł.

Według najnowszego rankingu „Wspólnoty”, dotyczącego dotacji pozyskanych przez samorządy, to właśnie to miasteczko jest ogólnopolskim liderem w pozyskiwaniu środków na projekty oświatowe. Z łącznej puli zdobytych dofinansowań na każdego mieszkańca Nowego Brzeska przypadło aż 1155 zł

Autorzy tegorocznego rankingu brali pod uwagę jedynie dotacje pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na cele oświatowe i edukacyjne. W badaniu nie uwzględniano dotacji pozyskanych w innych obszarach, inwestycji oraz wydatków majątkowych. Pozycje poszczególnych samorządów w rankingu uszeregowane są według wielkości uzyskanych dotacji w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Jak na tle rekordzisty wypadły miasta i gminy Bocheńszczyzny, a jak sam powiat?

Na 314 powiatów powiat bocheński został sklasyfikowany na 47 miejscu, pozyskując 71,11 zł.
Wyprzedziły go następujące małopolskie powiaty:
9 m – nowosądecki - 160,97 zł
24 m - gorlicki 106,93
35 m - suski 81,84 zł
36 m - limanowski - 80,34 zł
39 m - miechowski - 78,78 zł
Liderem wśród powiatów jest powiat sanocki (413,35 zł).

W kategorii miast powiatowych Bochnia, z rezultatem 71,89 zł, zajęła 43 lokatę (na 240 miast). Z miast małopolskich wyprzedził ją jedynie Miechów (42 miejsce, 74,14 zł). Najlepszym wynikiem może poszczycić się Rypin (woj. kujawsko-pomorskie) – 749,67 zł.

W kategorii gmin wiejskich, których sklasyfikowano 1560, pozycje gmin z naszego powiatu przedstawiają się następująco:
93 m - Rzezawa - 315,47 zł
353 m - Łapanów - 147,92 zł
446 m - Żegocina - 118,11 zł
505 m - Drwinia - 104,18 zł
980 m – Trzciana - 31,40 zł
1031 m - Bochnia - 26,68 zł
1171 m - Lipnica Murowana - 16,40 zł.
Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęło Zabrodzie (woj. mazowieckie) z wynikiem 1410,20 zł.

Dane dotyczą lat 2007 - 2015, a więc kadencyjności jeszcze poprzednich władz.