Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-25 01:03:57 przez system

Skanska przygotuje teren pod BSAG

<html />

W wtorek 23 października doszło do podpisania umowy, na mocy której Skanska SA wyposaży teren Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w infrastrukturę techniczną. Koszt inwestycji to 12,7 mln zł netto.

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że firma na podstawie opracowania koncepcyjnego wykona projekt budowlany i wykonawczy, uzyska pozwolenie na budowę, a następnie wykona prace budowlane polegające na wyposażeniu Strefy w infrastrukturę techniczną. Budowę infrastruktury Strefy Skanska wykona do końca września 2014 roku, po czym do połowy listopada 2014 uzyska pozwolenie na jej użytkowanie.

Na firmy, które zdecydują się zainwestować w BSAG będą czekały uzbrojone działki. Skanska wykona wyposażanie blisko 60 hektarów Strefy w infrastrukturę techniczną.

- Działania rozpoczniemy od uzyskania stosownych uzgodnień i opracowania Projektu Budowlanego – mówi Witold Miśtak, Menadżer Projektu, Skanska. – Na jego podstawie uzyskamy pozwolenie na budowę i przystąpimy do prac budowlanych.

Zostaną wybudowane sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna i oświetlenie ulic, a następnie cały układ komunikacyjny wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
- Konieczne też będzie przełożenie części sieci, które obecnie kolidują z terenami inwestycyjnymi – mówi Witold Miśtak.

Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej podzielona będzie na 14 modułów, w tym moduły przeznaczone pod zabudowę przemysłową i usługową.

Celem budowy Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej jest ściągnięcie do miasta inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy dla mieszkańców Bochni i okolic. - Tworząc w naszym mieście Strefę Aktywności Gospodarczej kierowaliśmy się chęcią zapewnienia inwestorom terenu, który spełni ich najwyższe oczekiwania takie jak świetna lokalizacja, rozbudowana infrastruktura terenu, dostępność mediów, poważny i przyjazny administrator terenu oraz dostępne od zaraz działki pod inwestycje – mówi Stefan Kolawiński, Burmistrz Miasta Bochnia.

Przedsiębiorców do Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej ma przyciągnąć m.in. jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego węzła komunikacyjnego autostrady A4.