Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-08-28 20:26:23 przez system

Sołectwa decydują o swoich funduszach

Od 2015 roku wprowadzono w Gminie Bochnia tzw. fundusze sołeckie. Są to pieniądze, jakie każde sołectwo otrzymuje w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a o jego przeznaczeniu decyduje zebranie wiejskie.

Zwykle mieszkańcy chcą dofinansować swoje świetlice, OSP, kluby sportowe czy przedszkola. Istnienie funduszu sołeckiego nie jest obligatoryjne, ale gminy szeroko z niego korzystają, tym bardziej, że w dużej części jest refundowany przez państwo.

Do 20 września potrwa Gminie Bochnia cykl spotkań wójta z mieszkańcami, podczas których zapadają decyzje co do wykorzystania sołeckich pieniędzy. Są tylko trzy warunki: propozycje muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy, zapewniać poprawę warunków życia mieszkańców oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Środki na fundusz sołecki wzrastają z roku na rok. Dość zauważyć, że w 2015 roku było to 94 tys. zł na całą Gminę. Na rok 2019 mieszkańcy mają do rozdysponowania już 870 tys. zł