Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-09-05 19:50:07 przez system

Solidarność w rocznicę Sierpnia

31 sierpnia, w 37. rocznicę podpisania porozumień gdańskich, które były finałem polskiego Sierpnia’80, w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Bochni odbyły się okolicznościowe uroczystości, przygotowane przez bocheńską „Solidarność”.

Rozpoczęły się od mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem proboszcza parafii, ks. Kazimierza Kapci, który wygłosił także homilię. Przypominając w niej pamiętny zryw polskich robotników, którzy zastrajkowali nie tylko w imię postulatów socjalnych i ekonomicznych, ale upomnieli się także o odnowę moralną narodu (co, jak pamiętamy, skończyło się stanem wojennym) nawiązał do obecnej sytuacji, gdy znów próby naprawy kraju są nieprzychylnie przyjmowane przez różne ośrodki w kraju i zagranicą.

Po zakończeniu mszy św. jej uczestnicy wyszli na plac przed kościołem, by u stóp pomnika św. Jana Pawła II pomodlić się i za Jego pośrednictwem powierzyć Bogu nasze polskie sprawy. Po modlitwie do zebranych przemówił Teofil Wojciechowski, który przypomniał tło strajków sierpniowych. Ostatnią częścią uroczystości, która zgromadziła około setki osób, w tym poczty sztandarowe „Solidarności” i ZZ Hutników, było składanie kwiatów u stóp pomnika. Złożyły je delegacje władz miejskich, „Solidarności”, Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz asystenci posłów: Józefy Szczurek-Żelazko i Włodzimierza Bernackiego.

Dziękując wszystkim za przybycie główna organizator uroczystości, koordynator bocheńskiej „Solidarności”, Agnieszka Morawiec zaprosiła zebranych do wzięcia udziału w kolejnych uroczystościach, organizowanych przez Związek.

Zobacz 21 socjalnych postulatów Solidarności TUTAJ