Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-06-05 00:17:28 przez system

SP Nr 2: spotkanie z okazji 25-lecia wolnej Polski

4 czerwca, w 25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Sejmu oraz odrodzonego Senatu, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bochni odbyło się spotkanie upamiętniające tamtejsze wydarzenia.

Rozpoczęło je wystąpienie gospodarza szkoły, dyrektora Zbigniewa Solaka, który opisał życie Polaków w czasach PRL-u, posiłkując się „rekwizytami” w postaci m. in.: starych środków pieniężnych, kartek na żywność, dokumentów oraz książek. Przygotowana na tę okazję została również krótka prezentacja multimedialna.

Kolejnym punktem była prelekcja dr. hab. Teofila Wojciechowskiego, ukazująca drogę Polski do uzyskania pełnej suwerenności. Przedstawił on również osoby, które walnie przyczyniły się do tego zwycięstwa. Prelegent, jako bezpośredni uczestnik tamtych wydarzeń, nawiązał również do udziału naszego miasta i okolic w walce o niezależność państwa polskiego.

Na zakończenie głos zabrał burmistrz Stefan Kolawiński, który zwrócił się bezpośrednio do zgromadzonej na spotkaniu młodzieży o mądrość oraz rozsądne gospodarowanie wolnością uzyskaną przed 25 laty w obecnej rzeczywistości.

W spotkaniu udział wzięli również dyrektor Miejskiego Zespołu Edukacji Dorota Palej-Maliszczak oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK w Bochni na czele z prezes zarządu Cecylią Wanicką-Dźwigaj.