Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-03-14 20:50:58 przez system

Spotkania wójta z mieszkańcami Bessowa i Cerekwi

Wczoraj odbyły się spotkania wójta Gminy Bochnia, Marka Bzdeka z mieszkańcami Bessowa i Cerekwi. Towarzyszyli mu również zastępczyni Ewelina Makowska oraz dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Mirosław Jankowicz.

Spotkanie było podsumowaniem zakończonej właśnie budowy kanalizacji w tych najbardziej na północ wysuniętych wioskach Gminy.

 • Prawdę mówiąc, kiedy spotkaliśmy się tutaj 3 lata temu, to nie do końca byłem pewny, że uda nam się kanalizację w Cerekwi dokończyć w terminie – przyznał wójt. – Ale udało się!

Mieszkańcy zapoznali się ze sprawą indywidualnych przyłączy do sieci kanalizacyjnej, wymogów formalnych, oraz warunków, które trzeba spełnić. Poruszono też problem opłat adiacenckich. Wójt uspokajał: opłaty nie będą naliczane od razu (najwcześniej za 2-3 lata) i nie będą wysokie. Można je będzie rozłożyć na raty.

Przy okazji spotkania mieszkańcy dowiedzieli się, że w ostatnich trzech latach wybudowano w Gminie 50 km kanalizacji za kwotę 9,5 mln zł, przy czym 40% pochodziło z funduszy zewnętrznych.

Co zrealizowano?

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej południe – etap I (roboty uzupełniające w m. Zawada, Nieprześnia)
  Kwota: 535 659,48 zł brutto
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Górna Raba w miejscowości Buczyna – etap IV
  Kwota: 401 027,32 zł brutto
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Górna Raba w miejscowości Buczyna – etap V
  Kwota: 37 752,02 zł brutto
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej Gawłów – Ostrów Szlachecki
  Kwota: 2 227 380,57 zł brutto
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami i zasilaniem elektrycznym – Kanalizacja Południe: Pogwizdów, Zawada, Nieszkowice Wielkie – etap II
  Kwota: 1 974 818,00 zł brutto
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Południe w miejscowości Zawada, Wola Nieszkowska, Nieszkowice Wielkie – Dokończenie etapu I i III
  Kwota: 1 207 499,52 zł brutto
 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzkowie
  Kwota: 373 202,75 zł brutto
 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bessów- Cerekiew
  Kwota: 2 424 221,92 zł brutto.

Wciąż powstają projekty nowych nitek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na same projekty Gmina wyda 700 000 zł.

Foto z https://www.facebook.com/GminaBochnia/