Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-12-17 16:29:40 przez system

Spotkanie wigilijne z PCPR

W niedzielę 15 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni dla uczestników projektu pn. „Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim”. W spotkaniu tym wziął udział starosta bocheński Jacek Pająk, gdzie towarzyszył stu osobom niepełnosprawnym i ich bliskim.

Spotkanie było okazją do podsumowania dziewięciu miesięcy udziału w projekcie, do wspominania treningu kompetencji i umiejętności społecznych, kursów doskonalących indywidualne umiejętności uczestników, spotkań integracyjnych, zajęć edukacyjnych, zajęć prozdrowotnych, klubu samopomocy. Mijający rok dał wielu osobom możliwość nawiązania kontaktów z osobami w podobnej sytuacji i do wzajemnego wsparcia z udziałem pracowników socjalnych z PCPR. W czasie spotkania wigilijnego były momenty wzruszeń, był czas na oglądanie zdjęć, a także na świąteczne kolędowanie, zadumę, życzenia i planowanie nowego roku. Spotkanie było przede wszystkim okazją do przebywania razem przy świątecznym stole w atmosferze szacunku, zrozumienia, życzliwości bez względu na status społeczny czy stan zdrowia. Nie brakowało zwykłych gestów uprzejmości i uśmiechu.

Projekt Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie kontynuowany w roku 2014. Organizatorem działań aktywnej integracji wspieranych prze starostę jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami mogą kontaktować się z pracownikami PCPR codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 bezpośrednio lub pod numerem telefonu (14) 610-05-31.