Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-11-26 08:39:01 przez system

Stalprodukt (prawie) jak TVN

Bocheński - tak, tak - gigant stalowy przyzwyczaił nas do informacji o osiąganych wynikach finansowych, ogólnie dobrej, jeśli nie bardzo dobrej, kondycji, w jakiej znajduje się holding. Nic więc dziwnego, że firma znów znalazła się w "czubie" kolejnego rankingu.

Chodzi o nagrodę "Dobra Firma" i ranking 2000 największych polskich przedsiębiorstw, opublikowany przez "Rzeczpospolitą". Dużo w nim miejsca i dużo ciepłych słów poświęconych Stalproduktowi.

Holding znalazł się wśród 20 laureatów nagrody "Dobra Firma". Kapitułę tego wyróżnienia tworzą m.in. prof. Witold Orłowski, Andrzej Sadowski i dr Bogusław Grabowski. W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy m.in.: "Mimo spowolnienia gospodarczego i osłabienia popytu na wyroby stalowe od jesieni ubiegłego roku, po trzech kwartałach 2009 r. grupa Stalproduktu osiągnęła niewiele gorsze wyniki niż przed rokiem(…) Stalprodukt przed laty postawił na produkcję i sprzedaż specjalistycznych blach elektrotechnicznych do produkcji transformatorów. Rentowność tego biznesu na poziomie operacyjnym można szacować na 46 proc., podczas gdy handel wyrobami hutniczymi zapewnia grupie 10-proc. Rentowność. Dlatego też Stalprodukt pod rządami prezesa Piotra Janeczka (wśród analityków można usłyszeć opinię, ze to jedno z najcenniejszych aktywów koncernu) konsekwentnie realizuje strategie zwiększani mocy wytwórczych blach. W 2006 roku potencjał wzrósł z 42 tys. do 60 tys. ton rocznie. Pod koniec tego roku wzrośnie do 100 tys. ton(…)
W latach 2007-2008 bocheńskie przedsiębiorstwo przeznaczyło na inwestycje 450 mln zł. W bieżącym roku wyda kolejne 200 mln zł. Oprócz zwiększania produkcji specjalistycznych blach Stalprodukt rozwija przetwórstwo stali — gięcie profili dla budownictwa. Chociaż fundamentem strategii jest rozwój organiczny spóła chętnie korzysta z przejęć. W 2008 roku kosztem 30 mln zł grupa powiększyła się o legnicki Cynk-Mal. Mimo wydatków Stalprodukt co roku wypaca akcjonariuszom sowita dywidendę — za ubieły rok było to przeszło 50 mln zł. Zyski oznaczają też wysokie premie dla menedżerów — prezes Janeczek zainkasował w 2008 r. łącznie 7,7 mln zł wynagrodzenia" — kończą publicyści popularnej "Rzepy".

W najnowszym rankingu, obejmującym dane za zeszły rok, Stalprodukt zajął 165 miejsce w kraju (w 2008 — 171). Przychody firmy to 1 mld 780 mln zł, a wynik netto 348 mln zł. Firma zatrudnia 2 775 osób. Do lidera rankingu — grupy Orlen — jeszcze bochnianom trochę brakuję (koncern wygenerował przychody w wysokości ponad 79 mld zł), ale już taka telewizja TVN, było nie było stacja ogólnopolska, jest tylko 11 "oczek" wyżej, osiągając przychody na poziomie 1 mld 897 mln zł. Nic nie jest więc w przyszłym roku wykluczone.