Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-07-08 14:16:44 przez system

Stanisław Rakoczy z wizytą na Bocheńszczyźnie

W spotkaniu, zorganizowanym przez starostę bocheńskiego Jacka Pająka i Ludwika Węgrzyna - prezesa ZOP ZOSP RP w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni, poświęconemu bezpieczeństwu przeciwpożarowemu na terenie powiatu bocheńskiego, wziął udział m.in. Stanisław Rakoczy - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,

Innymi uczestnikami spotkania byli: gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Piotr Kwiatkowski - zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Andrzej Mróz - małopolski komendant wojewódzki PSP oraz st. bryg. Stanisław Sulent - doradca komendanta głównego PSP.

W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Bochni - st. kpt. Czesław Ziaja – zastępca komendanta powiatowego PSP w Bochni. Głównym celem wizyty było zapoznanie się ze stanem prac dotyczącym rozbudowy i modernizacji strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Bochni oraz warunkami ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu. Na spotkaniu została zaprezentowana wizualizacja nowego budynku Komendy Powiatowej, którego koszt szacowany jest na 13 mln zł.

  • Pod względem formalnym zostały spełnione wszystkie aspekty umożliwiające rozbudowę i przebudowę budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Inwestycja ta posiada już pełną dokumentację projektową i wykonawczą oraz aktualne pozwolenie na budowę. Swoją dotychczasową postawą i działaniami bocheńscy strażacy pokazali, że zasługują na rozbudowę swojej siedziby. Chciałbym również podkreślić zaangażowanie samorządowców w realizowany projekt. W 2011 r. samorządy powiatowy i gminne z terenu powiatu zadeklarowali wsparcie inwestycji kwotą 1 mln zł – podkreślił starosta.

Komendant Główny PSP podkreślił w swoim wystąpieniu, że rozbudowa budynku bocheńskiej Komendy, która zostanie zakończona w niedługim okresie czasu, jest niezmiernie ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego i użytkowników autostrady A-4. Stanisław Rakoczy nawiązał w swojej wypowiedzi do deklaracji z 4 października 2011 r., w której komendant główny PSP, wojewoda małopolski, małopolski komendant wojewódzki PSP, starosta bocheński oraz burmistrzowie i wójtowie powiatu bocheńskiego zobowiązali się do współfinansowania inwestycji.

Podczas spotkania głos zabrał również m.in. druh Ludwik Węgrzyn. W swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie straży pożarnej dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom. Zasugerował również zlokalizowanie w ramach PSP w Bochni powiatowego magazynu przeciwpożarowego.