Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-06-18 20:01:40 przez system

Stanisław Sorys nagrodzony na Dniach Bochni

Podczas tegorocznych Dni Bochni Stefan Kolawiński przyznał nagrodę Boleslaus Dux Fundator (Książę Bolesław Założyciel). Nagroda ta jest pomyślana jako wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju Bochni, a także dbający o jej dobre imię. Otrzymał ją, wraz ze statuetką księcia Bolesława, wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys.

„Kilometry nowych dróg, nowoczesne pociągi i ekologiczne autobusy, ogromne inwestycje służące ochronie środowiska, a także kolejne obiekty sportowe i kulturalne, odnowione centra miast i wsi oraz pomoc na wsparcie przedsiębiorczości – zmian, jakie w naszym regionie zachodzą dzięki środkom unijnym nie da się nie zauważyć. – Dobrze wykorzystujemy każde euro, jakie mamy do dyspozycji w obecnym rozdaniu. Dzięki temu Małopolska znalazła się w gronie 28 najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej, a nasze PKB wzrosło o 36%”- te słowa samego marszałka Sorysa dobrze dobrze obrazują zakres jego aktywności.

W swojej laudacji burmistrz Kolawiński wymienił załsugi nagrodzonego dla Bochni: Strefa Aktywności Gospodarczej, budowa Placu Targowego, dotacja do tężni, umowa na rewitalizację Rynku - to tylko niektóre z nich.

Od 1994 roku dr hab. Stanisław Sorys pełnił szereg funkcji na różnych stanowiskach, przede wszystkim w samorządzie. Był radnym gminnym, powiatowym, wójtem, wicewojewodą Małopolski, a od roku 2010 jest członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego.