Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-10-25 11:07:05 przez system

Starosta rozdał stypendia i nagrody

W Starostwie Powiatowym w Bochni odbyła się uroczystość wręczenia nagród Starosty dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński, a także stypendia Starosty dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe. Ponadto wręczono dyplomy i nagrody za współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych.

Dzień Edukacji Narodowej to dzień, z okazji którego możemy wyróżnić tych nauczycieli i dyrektorów, którzy swą postawą i dorobkiem budzą uznanie. To również okazja do zastanowienia się nad rolą nauczyciela w życiu naszej młodzieży. Trzeba tu podkreślić, że to nie tylko praca, to przede wszystkim powołanie, a właściwa edukacja młodych ludzi sprzyja rozwojowi naszej społeczności - mówił starosta bocheński.

Nagrody Starosty Bocheńskiego w 2016 roku otrzymali:
1. Janina Węglarz - dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni,
2. Marcin Budzyn - dyrektor CKZiU w Łapanowie,
3. Piotr Czekaj - dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni,
4. Małgorzata Pietraszko - wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni,
5. Bernadetta Gąsiorek - nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Bochni,
6. Halina Grech - nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni,
7. Małgorzata Junga - nauczyciel w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni,
8. Karolina Noskowiak - nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni,
9. Marta Anna Pałkowska - nauczyciel w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni,
10. Monika Synowiec-Płonka - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni,
11. Tadeusz Bienias - nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Bochni.

37 uczniów odebrało z rąk Starosty Bocheński stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.

Wręczając okolicznościowe dyplomy Starosta podkreślał znaczenie stypendiów dla rozwoju społeczności lokalnej - Te stypendia i nagrody są przejawem naszej troski o młodzież i ukoronowaniem ich ciężkiej pracy. Nagradzamy najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bocheńskim.

Stypendia przyznano uczniom szkół ponadgimnazjalnych, w tym: 29 za wybitne osiągnięcia naukowe, 2 za wybitne osiągnięcia artystyczne i 6 za szczególne osiągnięcia sportowe. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią przedstawiciele I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, jednak stypendia otrzymali uczniowie prawie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat bocheński.

Stypendia otrzymali uczniowie:

I Liceum Ogólnokształcącego: Kamil Burkiewicz, Zuzanna Filipek, Sławomir Andrzej Gicala, Emilia Guzik, Magdalena Hanarz, Karolina Korta, Monika Płachcińska, Gabriela Wolak, Julia Ciećko, Anna Długosz, Natalia Florek, Katarzyna Gierek, Małgorzata Knapik, Julia Kopańczyk, Natalia Nowosińska, Patrycja Paciorek, Mateusz Rojek, Monika Sychta.

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni: Marcin Setlak, Sylwia Tracz, Kacper Gawroński, Anna Mroczek, Mateusz Ryszka, Klaudia Jankowicz, Kinga Pająk, Dawid Batko, Konrad Dziadowiec, Hubert Grodowski, Dawid Grzyb, Krzysztof Kozak.

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni: Mateusz Stary.

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni: Sylwia Biel, Justyna Kruczek, Emilia Szelegieniec, Wiktoria Zuzia, Marzena Kokoszka.

II Liceum Ogólnokształcące w Bochni: Klaudia Papkiewicz.

W tym roku o stypendium Starosty ubiegało się aż 51 uczniów, aby je otrzymać należało się wykazać nie tylko wysoką średnią ocen i wzorowym zachowaniem, ale także udziałem w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach o randze mistrzowskiej lub innymi ponadprogramowymi osiągnięciami.

Podczas spotkania Starosta wręczył również pamiątkowe dyplomy dla szkół za współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bocheńskiego za rok szkolny 2015/2016, a najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu sportowego:

Dziewczęta:
1 miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wlk. w Bochni
2 miejsce Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni
3 miejsce Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni

Chłopcy:
1 miejsce Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
2 miejsce Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
3 miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wlk. w Bochni