Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-05-25 21:14:22 przez system

Starosta Saarlouis z wizytą w Powiecie Bocheńskim

Powiat bocheński gościł delegację z partnerskiego powiatu Saarlouis. Celem wizyty był przede wszystkim udział młodzieży niemieckiej w Festiwalu Piosenki „Integracja Malowana Dźwiękiem”.

Delegacja na czele ze starostą powiatu Saarlouis Patrikiem Lauerem oprócz udziału w festiwalu, spotkała się z władzami powiatu bocheńskiego omawiając perspektywy dalszej współpracy w dziedzinie oświaty, kultury i gospodarki. Goście spotkali się również z Krzysztofem Ziębą, prezesem Kopalni Soli w Bochni oraz Wojciechem Martyką, dyrektorem Uzdrowiska-Kopalnia Soli Bochnia, gdzie dyskutowano na temat oferty turystycznej.

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku udało się znaleźć koleją płaszczyznę współpracy. Górnicza Orkiestra Kopalni Soli w Bochni wzięła udział w jednym z najważniejszych w Europie międzynarodowych festiwali muzycznych Musikfestspiele Saar. Festiwal ten każdorazowo poświęcony kulturze muzycznej innego kraju europejskiego. W 2015 roku główną ideą festiwalu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej, promowanie wiekopomnych dokonań artystycznych polskich kompozytorów oraz twórczości polskich artystów. Na zakończenie festiwalu Orkiestra wspólnie z chórem Saarknappenchor wykonała "Marsz Sztygarów".

Partnerstwo opiera się głównie na współpracy pomiędzy szkołami średnimi i gimnazjami obu powiatów oraz strażami pożarnymi. Dwa lata temu Powiat Bocheński zaprosił dzieci i młodzież z Powiatu Saarlouis do udziału w Festiwalu Piosenki „Integracja Malowana Dźwiękiem”. Festiwal na tyle spodobał się naszym przyjaciołom z Niemiec , że wzięli udział w VIII edycji festiwalu i potwierdzają również chęć udziału w kolejnych edycjach.

W ubiegłym roku w czerwcu powiat Saarlouis zorganizował Niemiecko - Polskie Forum Gospodarcze, podczas którego firmy z Polski i Niemic mogły nawiązać bezpośrednie kontakty oraz zapoznać się z możliwościami biznesowymi i środowiskiem gospodarczym. We wrześniu natomiast uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego uczestniczyli w projekcie „Kuchnia międzynarodowa” w Sarwellingen. Wygląda na to, że współpraca szkół opierać się będzie przede wszystkim na tych dwóch płaszczyznach - muzycznej i kulinarnej.

- Współpraca partnerska prowadzona jest od czternastu lat. Ten czas sprawił, iż nabrała ona wyraźnych kształtów, co znajduje potwierdzenie w wspólnie realizowanych przedsięwzięciach. W tym czasie mogliśmy wymieniać poglądy, uczyć się wzajemnie od siebie ale również poznawać nasze kraje – wyjaśnia Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Powiat Saarlouis jest najstarszym w Niemczech, istniejącym w niezmienionej formie od 1816 r., położonym w zachodniej części kraju, przy granicy z Francją i Luksemburgiem. Cechuje go wysoki rozwój gospodarczy – na terenie Powiatu Saarlouis znajdują się m.in. kopalnie węgla, huta stali, port rzeczny oraz zakłady Forda.

Porozumienie o partnerstwie podpisane zostało w czerwcu 2001 roku w Niemczech. Najpierw jednak 26 października 2000 r. decyzję o nawiązaniu stosunków podjęła Rada Powiatu w Bochni, a 7 listopada tego samego roku, identyczna decyzja zapadła w Saarlouis. Ostatecznie 1 czerwca 2001 r. starosta bocheński Ludwik Węgrzyn i jego odpowiednik po stronie niemieckiej, Dr. Peter Winter, podpisali umowę o partnerstwie obu powiatów.

Podpisana umowa przewiduje ścisłą współpracę obu powiatów w zakresie wymiany kulturalnej, współpracy młodzieży szkolnej, organizacji młodzieżowych i społecznych, wzajemnej pomocy w promocji i rozwoju obu powiatów.

Współpraca obu powiatów koncentrująca się na problematyce europejskiej, kładzie nacisk przede wszystkim na zagadnienia merytoryczne i szkolenia tematyczne z zakresu spraw samorządowych oraz związanych z przedsiębiorczością i zatrudnieniem.

Inicjatywa „Partnerstwo regionów Bochnia-Saarlouis” została dostrzeżona na forum krajowym w 2002 roku zdobywając laur w konkursie Ligi Inicjatyw Powiatowych. Swoje projekty zgłosiło 351 powiatów, a Powiat Bocheński został wyróżniony jako jedyny z Małopolski.