Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-10 20:52:53 przez system

Starostwo: nagrody, dodatki …

W styczniu przedstawiliśmy mieszkańcom Bochni na jakie nagrody czy premie mogli liczyć pracownicy Urzędu Miasta w Bochni. Teraz publikujemy kwoty nagród i dodatków jakie w 2012 roku otrzymali pracownicy Starostwa Powiatowego.

W 2012 r. nagrodę otrzymało 124 pracowników na łączną kwotę 276 060 zł. Średnia kwota tej sumy dała więc 2 226 zł na jednego pracownika. Jest to nieznacznie mniej od kwoty jaką wydał Urząd Miasta. Przypomnijmy nagrody, premie czy dodatki kosztowały tam 290 170 zł. Niemniej jednak pracownicy starostwa nie mogli liczyć na aż tak wysokie korzyści płynące z nagród. Podczas gdy w mieście najwyższa nagroda sięgała 17 tys. zł. w starostwie nie była większa nic 5 tys. zł brutto. Ustalony Zarządzeniem Starosty Bocheńskiego Regulamin wynagradzania pracowników nie przewiduje wypłacania premii. Zgodnie z zapisami Regulaminu o wysokości nagród decyduje starosta.

Nagrodę otrzymały osoby zatrudnione na stanowiskach:

-Sekretarza - 5000 zł, brutto ( netto 3484 zł)

-Skarbnika - 5000 zł brutto (netto 3484 zł),

-Dyrektora wydziału - średnio 3117 zł brutto (netto 2129 zł),

-Z-cy dyrektora wydziału - średnio 2883 zł brutto (netto 1969 zł),

-Kierownika biura - średnio 3213 zł brutto ( netto 2195 zł)

-Kierownika referatu - średnio 2915 zł brutto (netto 2674 zł),

-Pozostali pracownicy na stanowiskach urzędniczych – średnio 2018 zł brutto (netto 1378 zł)

-Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych -średnio 2138 zł brutto (netto 1460 zł) obsługi - średnio 1775 zł brutto (netto 1212 zł)

Pracownicy mogą liczyć także na dodatki funkcyjne oraz specjalne. W 2012 r. otrzymywało je 15 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych pełniących funkcje publiczne. Najlepiej wypadły wypłaty dodatków dla skarbnika oraz sekretarza powiatu.

-Sekretarz powiatu 1 800 zł brutto (netto 1229 zł) -Skarbnik powiatu 1 760 zł brutto (netto 1202 zł)

-Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa 800 zł brutto (netto 546 zł)

-Z-ca dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa 450 zł brutto (netto 307 zł)

-Dyrektor Wydziału Organizacyjnego 700 zł brutto (netto 478 zł)

-Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu 900 zł brutto (netto 615 zł)

-Z-ca dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu 490 zł brutto (netto 273 zł)

-Kierownik Referatu ds. rejestracji pojazdów 300 zł brutto (netto 205 zł)

-Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa 700 zł brutto (netto 478 zł)

-Z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa 400 zł brutto ( netto 273 zł)

-Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1 100 zł brutto (netto 751 zł)

-Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 900 zł brutto (netto 615 zł)

-Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki 700 zł brutto (netto 478 zł)

-Kierownik Referatu ds. Ewidencji Gruntów i Budynków 300 zł brutto (netto 205 zł)

-Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami 300 zł brutto (netto 205 zł)

Dodatki specjalne w 2012 r. otrzymało 3 osoby pełniące funkcje publiczne. Dodatki specjalne przyznawane są z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

-Sekretarz powiatu 1 400 zł brutto (netto 956 zł)

-Skarbnik powiatu 1 700 zł brutto (netto 1161 zł)

-p.o Kierownika Referatu ds. Uprawnień do Kierowania Pojazdami 300 zł brutto (205 zł)

O nagrodach w Urzędzie Miasta czytaj TUTAJ