Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-06-06 19:27:17 przez system

Starostwo: upadł wniosek o odwołanie dyrektora szpitala

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu jej przewodniczący zaapelował o odwołanie ze stanowiska niedawno mianowanego i wyłonionego drogą konkursu dyrektora szpitala, Jarosława Kyci. W środę 5 czerwca na adres Zarządu Powiatu wpłynął oficjalny wniosek w tej sprawie klubu radnych „Nasza Wspólna Sprawa”, który swe istnienie zawdzięcza Aleksandrowi Rzepeckiemu.

Wniosek zawiera trzy podstawowe zarzuty: „brak kompetencji interpersonalnych”, czyli po prostu słaby kontakt młodego dyrektora z pracownikami, mnożenie etatów administracyjnych, czego przykładem jest powołanie nowego z-cy dyrektora do spraw ekonomicznych oraz niewłaściwe rozwiązanie sprawy prosektorium po aferze z udostępnianiem tkanek pobranych ze zwłok przez ówczesnego kierownika kostnicy.

Mamy poważne i uzasadnione obawy, iż wieloletni proces rozwoju w/w placówki, kluczowej z punktiu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu bocheńskiego, nie tylko może zostać co najmniej zatrzymany, ale po prostu zmarnotrawiony”.

Na pocztę Zarządu Powiatu wpłynęła też opinia w tej sprawie klubu Powiat i Samorządność, dowodzonego przez wice – starostę, Tomasza Całkę. Klub bierze w obronę dyrektora Kycię. W piśmie podnoszona jest okoliczność, że Jarosław Kycia piastuje swe stanowisko zaledwie od pół roku i trudno jest po tak krótkim okresie podsumowywać jego działalność. Radni zauważają, że sytuacja ekonomiczna szpitala w tym czasie nie pogorszyła się i apelują o wstrzymanie się z ocenami do zamknięcia roku budżetowego. Przestrzegają też przed „zawirowaniami kadrowymi” w okresie, kiedy szpital stara się o kontrakty z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podczas czwartkowego (6 czerwca) posiedzenia Zarządu Powiatu sprawa ewentualnego odwołania dyrektora szpitala była dyskutowana. Starosta Jacek Pająk stwierdził, że stanowisko jego klubu, tj. PO, jest zbieżne z tym, co wyartykułował Powiat i Samorządność.

Decyzją Zarządu Jarosław Kycia pozostanie na swoim stanowisku.

eb

Poniżej - kopia wniosku Naszej Wspólnej Sprawy:

/media/data/upload/Czerwiec/Czerwiec 2013/rzep 1.jpg /media/data/upload/Czerwiec/Czerwiec 2013/rzep 2.jpg