Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-06-04 08:25:12 przez system

Stefan Jurczak nie żyje

W sobotę 2 czerwca zmarł w Krakowie w wieku 73 lat Stefan Jurczak, były działacz opozycji, wicemarszałek Senatu III kadencji.

Stefan Jurczak od 1973 r. był pracownikiem Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. W 1980 zakładał NSZZ "Solidarność" w hucie, a także współorganizował Solidarność w wielu innych zakładach w Małopolsce. Był wybierany do władz związku - pełnił funkcję przewodniczącego komisji zakładowej, członka prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Solidarności, wiceprzewodniczącego Komisji Robotniczej Hutników w Hucie im. Tadeusza Sendzimira, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska i członka Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Od 13 grudnia 1981 przez ponad rok był internowany, a w 1984 został ponownie aresztowany za działalność podziemną w strukturach Solidarności (reprezentował Region Małopolska w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, a następnie w Krajowej Komisji Wykonawczej) i pół roku spędził w więzieniu.

W 1989 r. przewodniczył Zarządowi Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego. Zasiadał w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, w zespole samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. W latach 1989-95 był przewodniczącym Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność". Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" drugiej kadencji.

W latach 1991–2001 sprawował mandat senatora II i III kadencji (z ramienia NSZZ "Solidarność") oraz IV kadencji (Akcja Wyborcza Solidarność). W III kadencji był wicemarszałkiem Senatu. Od 1998 do 2002 r. był radnym sejmiku małopolskiego.

W 2005 r. podpisał deklarację poparcia Partii Demokratycznej – demokraci.pl. W 2006 r. bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego Krakowa z listy komitetu wyborczego prezydenta Jacka Majchrowskiego.