Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-20 19:30:33 przez system

Stowarzyszenie Kolpinga dla seniorów

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” po raz kolejny podejmuje inicjatywę przygotowaną specjalnie z myślą o osobach starszych, rozpoczynając realizację nowego projektu skierowanego do osób 55+, nieaktywnych zawodowo – emerytów i rencistów, z terenu miasta i gminy Bochnia.

Projekt „Obywatel Senior” realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od listopada 2013 r. do września 2014r.

Celem głównym projektu jest zachęcenie seniorów do aktywności, zaangażowania w życie społeczne oraz stworzenie im warunków do integracji i samorealizacji m.in. poprzez nabywanie nowej wiedzy i umiejętności.

I tak, dzięki udziałowi w projekcie, seniorzy będą mieli możliwość w ramach 48 godzin kursu uzyskać praktyczne umiejętności w zakresie obsługi komputera i Internetu.

Ciekawy program warsztatów i seminariów pozwoli zdobyć przydatną, praktyczną wiedzę dotycząca m.in.: praw pacjenta, obywatela, ulg dla seniorów, nowych technologii w życiu codziennym, a także ciekawych form spędzania wolnego czasu i angażowania się w życie lokalnej społeczności.
Dodatkowym, ważnym elementem będzie uruchomione w ramach projektu Forum Seniora, które stanie się źródłem informacji o zagadnieniach i tematach istotnych dla osób starszych.

Udział w projekcie „Senior Obywatel” to dobry sposób na spędzenie – przyjemnie i pożytecznie - wolnego czasu, okazja do poznania ciekawych ludzi, zawiązania nowych znajomości.
Co istotne, udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” i biurze projektu: „Obywatel Senior”
ul. Wyspiańskiego 25,
32-700 Bochnia
tel./fax: 14/635 11 17
bochnia@kolping.pl